Deklaracja dostępności
Kultura

Limanowski Dom Kultury uczestnikiem projektu „Sieć na kulturę”

Limanowski Dom Kultury bierze udział w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, a jego głównym celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć oraz wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie dwuetapowe szkolenie:

Etap I – szkolenie dla Pracownika Instytucji Kultury

Etap II –  zajęcia z dziećmi/młodzieżą

LDK zaprasza do śledzenia strony internetowej  www.ldk.limanowa.pl jak i profilu fanpage na Facebooku, gdzie zamieszczane będą informacje o podejmowanych działaniach w ramach w/w operacji.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.siecnakulture.pl

Wróć do góry