Deklaracja dostępności
O mieście

Częściowy odbiór inwestycji w Parku Miejskim oraz w okolicy Potoku Jabłonieckiego

W czwartek 6 maja miał miejsce odbiór częściowy inwestycji związanej z powstaniem Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego  w rejonie Parku Miejskiego i Potoku Jabłonieckiego. W odbiorze zadań uczestniczył Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, inspektor nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy zadania.

Na miejscu realizowanej od 2018 roku inwestycji rozpoczęto odbiór pierwszej części prac związanych z zagospodarowaniem zdegradowanych terenów zielonych przy Potoku Jabłonieckim  oraz na terenie Parku Miejskiego wraz z powstaniem infrastruktury, gdzie dokonano wycinki chorych, nie wartościowych drzew, wykonano: – pielęgnację wartościowych drzew i  grup zieleni, – makro i mikro niwelację terenu, – nasadzenie nowych roślin, a także przeprowadzono roboty budowlane poprzez odwodnienie terenu. W ramach zadania wykonane zostało także oświetlenie parku, powstały alejki parkowe, kładki i mostki, a także mała architektura w powstałej Strefie Relaksu  – m.in. altany grillowe, kręgi ogniskowe, altany sensoryczne i romantyczny ogród – miejsce do wykonywania zdjęć w plenerze, a także umocniono zbiornik rozlewiska za amfiteatrem.

Zadanie to realizowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  pozyskanych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5 mln 444 023,05 zł, przy wkładzie finansowym miasta wynoszącym 1 mln 616 921, 75 zł.

Na miejscu trwającej inwestycji dokonano odbioru części trzeciej zadania, która obejmowała m.in. wykonanie: – ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej na długości 1300 mb, – powstanie dwóch altan sensorycznych oraz wiaty rowerowej z zapleczem socjalnym.

Pozyskane na to zadanie środki w kwocie 1 mln 293 500,00 zł pochodzą z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a wkład finansowy miasta to 2 mln 202 882,54 zł.

W najbliższych tygodniach przewidziany jest odbiór reszty prac wykonanych w ramach części pierwszej zadania oraz część druga robót, realizowanych w ramach Programu Rewitalizacji Miasta.

Są to inwestycje związane z powstaniem trzech stref : spotkań towarzyskich – obejmującej teren parku, gdzie powstaje m.in., nowa posadzkowa fontanna, a nad Potokiem Jabłonieckim – dwie kładki pieszo-rowerowe, strefy rekreacji aktywnej, gdzie mieścić się będzie m.in. pumptrack, dwie siłownie zewnętrzne, plac zabaw, stoły do gry w tenisa i do gier planszowych, mini golf, trampoliny, ścieżka zdrowia, ścieżka z tarasami widokowymi, psi park oraz strefy rekreacji wodnej, gdzie powstaje wodny plac zabaw, brodzik dla dzieci oraz elementy małej architektury.

Galeria

Wróć do góry