Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Rusza przebudowa skrzyżowania w ciągu DK 28 – zmiany w organizacji ruchu

Rozpoczynają się prace związane z przebudową skrzyżowania u zbiegu ulic Jana Pawła II, Piłsudskiego, Kopernika i Kolejowej. W związku z realizacją inwestycji obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. 

 

Na czas trwania robót zamknięty zostanie wlot od ul. Kopernika oraz od ul. Kolejowej. Wyznaczony zostanie dojazd do dworca PKS oraz do ul. Kopernika, który przebiegać będzie ulicami: Jana Pawła II, Rynek, Matki Boskiej Bolesnej i Targową. Między ul. Jana Pawła II, a ul. Kopernika zachowany zostanie pieszy ciąg komunikacyjny.

Prace wykonywane będą przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego, natomiast w sytuacji zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu przewiduje się ręczne sterowanie ruchem od godz. 6.00 do godz.20.00, a przy użyciu sygnalizacji świetlnej od godz. 20.00 do godz. 6.00.

Mając na uwadze charakter robót, dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu dopuszcza się możliwość chwilowego całkowitego wstrzymania ruchu drogowego, które nie powinno być dłuższe niż 15-20 min.

 

Rozpoczynające się roboty związane z powstaniem w miejscu skrzyżowania  – owalnego ronda zakończyć się mają z końcem br.  Miasto Limanowa jest dla zadania tzw. inwestorem zastępczym – przygotowało dokumentację projektową inwestycji, projekt budowlany i wykonawczy, nabyło nieruchomość oraz przeprowadziło postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę robót – Spółkę „ZIBUD” z Kamienicy. Samo wykonanie zadania wraz z nadzorem inwestorskim finansuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powstanie ronda, w miejscu obecnego skrzyżowania wpłynie na poprawę płynności w ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Przez okres najbliższych miesięcy kierowców uprasza się o rozwagę i ostrożność oraz stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.

Wróć do góry