Deklaracja dostępności
O mieście

Prace w parku miejskim i w rejonie potoku Jabłonieckiego – na ukończeniu

W parku miejskim oraz w okolicy potoku Jabłonieckiego wykonana została już większość prac związanych z powstaniem czterech stref, które tworzyć będą cały Kompleks Parkowo-Rekreacyjny. Obecnie w rejonie inwestycji – na łącznej powierzchni ok. 8 ha, trwają m.in. roboty związane nasadzeniem zieleni oraz odpowiednim zagospodarowaniem terenu.

Na miejscu gdzie powstaje inwestycja wykonane zostały prace dotyczące zagospodarowania zdegradowanych terenów zielonych, przeprowadzone zostały roboty budowlane w postaci odwodnienia terenu, budowy alejek parkowych, kładek, mostków oraz wykonano montaż małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, leżaki, pole do gry w mini golfa, stoły do tenisa stołowego i szachów ). Wykonane zostało także  oświetlenie parku  oraz ścieżka rowerowa, gdzie w poprzek potoku Jabłonieckiego wybudowano dwa mosty, wzdłuż ścieżki postawiono dwie altany sensoryczne, a przy ul. Z. Augusta powstał budynek wielofunkcyjny z zapleczem socjalnym.

Na terenie całego  Kompleksu Rekreacyjno-Parkowego zamontowany już został monitoring, a obecnie  na miejscu trwa nasadzanie zieleni, co ma się zakończyć z początkiem maja. Na ukończeniu są również prace nad powstaniem posadzkowej fontanny oraz końcowe roboty związane z powstaniem  wodnego placu zabaw w strefie rekreacji wodnej.

 

Zadanie związane z Powstaniem Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego Miasto Limanowa realizuje  przy udziale pozyskanych funduszy zewnętrznych w łącznej kwocie 12 mln 347 847, 05 zł.

Kompleks tworzyć będą cztery strefy dostosowane do oczekiwań mieszkańców, a każda z nich spełniać będzie odmienne rodzajowo funkcje – będą to STREFA REKREACJI BIERNEJ (strefa relaksu), STREFA SPOTKAŃ TOWARZYSKICH (strefa historyczna, obejmująca teren parku) STREFA REKREACJI AKTYWNEJ – miejsce dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu oraz STREFA REKREACJI WODNEJ– wyposażona w wodny plac zabaw, brodzik dla dzieci oraz boisko do siatkówki plażowej.

Oddanie całej inwestycji  planowane jest w połowie br.

Nadmienić należy, że zarówno w parku, jak i w obrębie potoku Jabłonieckiego obecnie nie należy przebywać, gdyż do czasu zakończenia zadania –  jest to teren budowy.

 

Galeria

Wróć do góry