Deklaracja dostępności
O mieście

Planowana przebudowa boiska przy ZSP nr 1 w Limanowej – miasto wnioskuje o dofinansowanie realizacji zadania

Miasto Limanowa ubiega się o dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową boiska wielofunkcyjnego przez Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Limanowej w ramach projektu MIRS – Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa. Dotacja o jaką wnioskuje samorząd na wykonanie prac wynosi blisko 70% wartości całego zadania.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30×16 m,  wykonanie skoczni do skoków w dal, rzutni do pchnięcia kulą, bieżni 3-torowej o długości 30 mb  oraz ogrodzenia z dwóch stron boiska i montażu piłkochwytów.

Realizacja zadania wpłynąć ma na uatrakcyjnienie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w centrum miasta i przyczynić się do spędzania przez mieszkańców większej ilości czasu na świeżym powietrzu. Obiekt służyć ma bowiem nie tylko realizacji zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego dla uczniów szkoły, ale także wszystkim osobom chcącym aktywnie spędzać wolny czas, także w weekendy oraz w okresie wakacyjnej przerwy od nauki.

Wnioskowana kwota na przybudowę boiska wynosi 250 tys. zł,  co stanowi blisko 70% wartości zadania. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, rozpoczęcie inwestycji planowane jest w połowie br.

 

Wróć do góry