Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

 W dniu 14 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem poziomu zero obiektu Mój Rynek, położonego przy skrzyżowaniu ul. Bulwary i ul. Targowej w Limanowej wraz z pomieszczeniem toalety zlokalizowanym na poziomie -1.

Do dnia 12 kwietnia 2021 roku na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa nie wpłynęło żadne zgłoszenie oraz nie zostało wpłacone wadium.

W dniu i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nie zgłosił się żaden oferent, jak również nie stwierdzono aby zostało wpłacone wadium.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowe na okres 7 dni od dnia 21.04.2021 r. do dnia 28.04.2021 r.

Wróć do góry