Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 07.04.2021 roku do dnia 28.04.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki ewid nr 70 obr 5 m. Limanowa o pow. 9,22 m2  pod obiekt gospodarczy. Oddanie w dzierżawę na rzecz wnioskodawcy.

 

Wróć do góry