Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

„Odkryj Swój Skarb” – III edycja konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury

„Odkryj Swój Skarb” – III edycja konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej

Narodowe Centrum Kultury inicjuje i realizuje działania na rzecz rozwoju kultury i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego. Kwestie związane z pamięcią i dziedzictwem oraz wzmacnianie postaw obywatelskich na poziomie lokalnym są dla nas bardzo ważne, dlatego szczególną wagę przykładamy do wspierania aktywności, których celem jest pielęgnowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa oraz wzmacnianie więzi i poczucia dumy z miejsca pochodzenia. Doceniamy działania, które angażują społeczności lokalne, przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspierają aktywność lokalnych twórców i artystów, służą kultywowaniu tradycji „małych ojczyzn”.

Odkryj przed innymi swoją małą ojczyznę wysyłając zgłoszenie na konkurs! W tym roku dla laureatek i wyróżnionych przygotowaliśmy dwie nagrody:

  • Warsztat połączony z zajęciami w terenie z tematyki interpretacji dziedzictwa, marketingu dziedzictwa lub podobny wraz z uroczystym wręczeniem dyplomów w Warszawie;
  • Uczestnictwo w specjalnie przez nas przygotowanych webinarach.

Termin zgłoszeń: do 25 kwietnia 2021 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie ostatnich trzech lat tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 15 marca 2021 roku. Jakie projekty i działania można zgłaszać? Te dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z:

  • niematerialnym dziedzictwem kultury,
  • niematerialnym dziedzictwem mniejszości narodowych etnicznych i religijnych,
  • materialnym dziedzictwem kultury,
  • dziedzictwem przyrodniczym,
  • edukacją w zakresie odpowiedzialności obywatelskiej za wspólne dziedzictwo.

Zgłaszane projekty o walorach edukacyjnych i włączających mogą mieć różnorodną formę.

Wnioski oceniane będą w dwóch kategoriach:

  1. a) osób fizycznych i grup nieformalnych
  2. b) osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej

Więcej informacji o konkursie pod linkiem https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/konkurs-2021.

W razie pytań – kontakt z koordynatorami konkursu: Weronika Warzocha: wwarzocha@nck.pl, 22 210 01 45, Maksymilian Olenderek, molenderek@nck.pl, 22 210 01 58.

Wróć do góry