Deklaracja dostępności
O mieście

Laptopy dla szkół w ramach grantu pozyskanego przez Miasto Limanowa

24 laptopy wraz z oprogramowaniem trafią do szkół podstawowych z terenu Miasta Limanowa. Sprzęt udało się zakupić dzięki grantowi, jaki samorząd miasta pozyskał w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Wartość grantu pozyskanego przez Miasto Limanowa  na zakup sprzętu to kwota 74 892,24 zł. Środki te pochodzą z Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nowo zakupiony sprzęt przekazany zostanie miejskim placówkom oświatowym  w następującym podziale: po 7 laptopów otrzymają ZSP nr 1  i SP nr 3, 6 laptopów – SP nr 2, a 4  – ZSP nr 4.

Celem projektu, w którym jako Grantobiorca uczestniczy Miasto Limanowa jest wsparcie zajęć dydaktycznych w szkołach, poprzez zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami Covid – 19.

 

Wróć do góry