Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Konkurs na MIEJSKI PLAKAT EKOLOGICZNY

W RAMACH OBCHODÓW DNIA ZIEMI – 22 KWIETNIA 2021, OGŁASZAMY KONKURS NA MIEJSKI PLAKAT EKOLOGICZNY

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Limanowej, a jego celem jest zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na problem ochrony powietrza w naszym mieście.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu plakatu w dowolnej technice pozwalającej na powielanie grafiki, w tym techniki graficzne komputerowe. Tematem grafiki ma być „ochrona powietrza” ,plakat ma mieć charakter edukacyjny. Jednym z elementów musi być logo programu LIFE.

Prace należy wykonać na arkuszu w formacie A3-dotyczy prac w technikach plastycznych tradycyjnych natomiast dopuszczalne są większe formaty – dotyczy projektów w grafice komputerowej (jpg, pdf).

Inspiracje można czerpać z różnych źródeł, zachęcamy aby uwzględnić jakiś lokalny charakterystyczny element czy fragment limanowskiego krajobrazu.

Należy zastosować hasło przewodnie zachęcające do dbania o środowisko.

Zwycięska praca zostanie wykorzystana i dystrybuowana w formacie plakatu na terenie Miasta Limanowa i w mediach społecznościowych. Dodatkowo przewiduje się nagrody projektu LIFE.

Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta, ul. Jana Pawła II 9, dołączając Kartę uczestnika (załącznik 1 do Regulaminu Konkursu).

Termin składania prac – do 31 MAJA 2021.

Regulamin konkursu dostępny TUTAJ

Konkurs realizowany jest w ramach programu LIFE -„Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego”.

 

Wróć do góry