Deklaracja dostępności
O mieście

Blisko 2,2 mln złotych dla Miasta Limanowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2 mln 193 078, 00 złotych otrzymało Miasto Limanowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Pozyskane środki przyznane zostały na wykonanie inwestycji drogowych związanych z :

budową drogi na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Limanowej – łącznik pomiędzy ul. Witosa, a ul. Fabryczną / odcinek I – w km od 0+506 do 0+811/

oraz przebudową drogi gminnej 340281Kul. Fabryczna / odcinek II w km od 0+014 do 0+289/

Obecnie na ukończeniu jest procedura przetargowa, która wyłoni wykonawców inwestycji. Rozpoczęcie robót planuje się już w miesiącu maju, a zakończenie – z końcem bieżącego roku.

 

Wróć do góry