Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Apel o przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

W związku z koniecznością osiągnięcia efektu ekologicznego polegającego na podłączeniu nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w ramach zakończonego w 2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa – z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”, apelujemy do mieszkańców o dokonywanie przyłączy swoich nieruchomości.

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ramach projektu została oddana do użytkowania  w latach 2017-2019, jednak warunkiem niezbędnym do prawidłowego rozliczenia dotacji jest podłączenie budynków mieszkalnych objętych projektem do kanalizacji sanitarnej i do sieci wodociągowej. Pozwoli to na  osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego, a jego  brak – skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanego na zadanie dofinansowania wraz z odsetkami.

W związku z powyższym Burmistrz  Miasta Limanowa  wzywa właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali przyłączy  do rozpoczęcia działań celem przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej. Celem dopełnienia formalności, a także wykonania przyłącza mieszkańcy proszeni są o kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji MZGKiM sp. z o.o. przy ul. Starodworskiej,  nr tel. 18 337 60 58.  

Nadmieniamy, że w określonych przypadkach MZGKiM sp. z o. o. oferuje płatność za wykonanie przyłącza w ratach uzgodnionych z właścicielem nieruchomości.

 

 

 

Wróć do góry