Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Akcja usuwania azbestu – zgłoszony do 20 maja azbest, bezkosztowo zostanie odebrany z nieruchomości

Mieszkańcom Miasta Limanowa przypominamy, że zgłoszony do odbioru azbest – bez żadnych kosztów zostanie z nieruchomości odebrany oraz przetransportowany na wysypisko odpadów niebezpiecznych.  Warunkiem jest zgłoszenie do odbioru szkodliwego odpadu do Urzędu Miasta Limanowa w terminie do dnia 20 maja br.

Miasto Limanowa w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizuje Program pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu miasta Limanowa”. W myśl założeń Programu samorząd miasta do dnia 21 czerwca br. ma podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady azbestowe, a  mieszkańcy dokonujący zgłoszenia zapewniony mają jego bezkosztowy odbiór z nieruchomości, transport oraz składowanie na wysypisku odpadów niebezpiecznych.

Mieszkańców miasta zainteresowanych usunięciem ze swojej nieruchomości niebezpiecznego odpadu zachęcamy do złożenia w tym celu wniosku w Urzędzie Miasta Limanowa – do dnia 20 maja 2021 r.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest poniżej lub do pobrania w zakładce Dla mieszkańców – E-Urząd oraz  Wnioski i dokumenty do pobrania. Wniosek odebrać można też na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9.

Celem uzyskania szczegółowej informacji kontaktować się można z Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa – nr tel. 18/337 20 54 wew. 170.

Nadmienić należy, że w 2020 roku z terenu Miasta Limanowa zostało usuniętych 86 ton odpadu zawierającego azbest.

Na zdjęciach akcja usuwania azbestu z jednej z nieruchomości na terenie miasta z dnia 21 kwietnia br.

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry