Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zgłoś azbest do odbioru – realizacja Programu usuwania azbestu na terenie Miasta Limanowa

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Miasto Limanowa realizuje program pn. „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu miasta Limanowa”. W 2020 roku z terenu Miasta  zostało usuniętych 86 ton odpadu zawierającego azbest.

Miasto Limanowa posiada podpisaną umowę o dofinansowanie Projektu z Zarządem Województwa Małopolskiego oraz z  Firmą odbierającą odpady azbestowe  do 21 czerwca 2021 r., stąd mieszkańców Miasta zachęca się do zgłaszania do odbioru szkodliwych odpadów azbestowych – najpóźniej do końca maja br.

W ramach programu mieszkańcy zgłaszający azbest do odbioru zapewniony mają bezkosztowy odbiór azbestu z nieruchomości, jego transport oraz składowanie na wysypisku odpadów niebezpiecznych. 

Zachęcamy wszystkie  osoby zainteresowane usunięciem ze swojej nieruchomości niebezpiecznego odpadu do złożenia  wniosku w  Urzędzie Miasta Limanowa. Wniosek dostępny jest w załączniku poniżej lub do pobrania w zakładce Dla Mieszkańców – E-Urząd oraz Wnioski i dokumenty do pobrania.

Wniosek odebrać można też na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9.

Celem uzyskania szczegółowej informacji w sprawie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa – nr tel. 18/337 20 54 wew. 170.

 

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry