Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Umowa pomiędzy parafią, a miastem reguluje kwestie zarządzania parkingiem św. Krzysztofa oraz spłaty zaciągniętego przez miasto kredytu na wkład własny do dofinansowania Programu Rewitalizacji Miasta

Od 14 marca br. kierowcy mogą korzystać z nowego parkingu przy ul. Ks. Łazarskiego. Wielopoziomowy obiekt, dzięki któremu w samym centrum miasta przybyło 250 miejsc parkingowych czynny jest całą dobę i działa on w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Miasta Limanowa.  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii rozliczenia dochodu uzyskanego z funkcjonowania nowego obiektu parkingowego przy Bazylice, poniżej zamieszczamy szczegółową informację w tej sprawie:

W lipcu 2017 roku Miasto Limanowa podpisało porozumienie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, będącą właścicielem działki, gdzie wówczas funkcjonował ogólnodostępny płatny parking prowadzony przez parafię. Porozumienie to wstępnie określało zasady dotyczące wspólnej realizacji inwestycji budowy nowego wielopoziomowego obiektu.

Po uzyskaniu przez samorząd środków zewnętrznych na budowę  parkingu w ramach Programu Rewitalizacji Miasta, możliwe było podjęcie działań celem realizacji inwestycji.  Pomiędzy samorządem – a parafią w dniu 30 lipca 2019 roku, spisana została stosowna umowa dotycząca zasad rozliczania i administrowania nowego obiektu.

W myśl zapisów umowy Miasto zarządza parkingiem, a dochód – po odliczeniu kosztów funkcjonowania i utrzymania obiektu, a także zobowiązań finansowych w postaci kredytu zaciągniętego na poczet realizacji przedsięwzięcia, dzielony jest po połowie dla samorządu i dla parafii.

Rozliczenie pomiędzy miastem, a parafią następować będzie w trybie kwartalnym, a po roku działalności nowego obiektu, z początkiem 2022 r. sporządzony zostanie raport finansowy dotyczący rozliczenia funkcjonowania obiektu za 2021 rok. Raport ten  uwzględniał będzie uzyskane przychody, poniesione koszty oraz podział dochodu uzyskanego z tytułu funkcjonowania parkingu.

 

W załącznikach poniżej:

skan porozumienia z dn. 04.07.2017 r. pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką w Limanowej, a  Miastem Limanowa ws. realizacji wspólnej inwestycji

skan umowy z dn. 30.07.2019 r. pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką w Limanowej, a  Miastem Limanowa dot. zasad rozliczania i administrowania parkingu wraz z załącznikiem określającym szczegółowy tryb rozliczenia kosztów i przychodów

Pliki do pobrania

Wróć do góry