Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Przebudowa skrzyżowania w ciągu DK 28 rozpocznie się 6 kwietnia

Po Świętach Wielkanocnych ruszy inwestycja związana przebudową skrzyżowania u zbiegu ulic Jana Pawła II, Piłsudskiego, Kopernika i Kolejowej. Roboty związane z realizacją zadania przesunięto na początek kwietnia, by nie powodować dodatkowych utrudnień w ruchu w okresie świątecznym.

Rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania początkowo planowane było na połowę marca, jednak zważając na utrudnienia jakie wiązać się będą z realizacją prac, podjęta została decyzja o przesunięciu inwestycji o dwa tygodnie, tak by w czasie Wielkanocy kierowcy uniknęli dodatkowych utrudnień. Zważając na duże natężenie ruchu na miejscu realizacji inwestycji roboty wykonywane będą pod ruchem wahadłowym, co oznacza spore utrudnienia.

W efekcie realizowanej inwestycji w miejscu obecnego skrzyżowania powstanie owalne rondo obejmujące wloty czterech ulic: Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika i Kolejowej. Na podstawie porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Miasto Limanowa jest  tzw. inwestorem zastępczym dla zadania – samorząd zajął się przygotowaniem dokumentacji projektowej inwestycji, projektu budowlanego i wykonawczego, nabył nieruchomość oraz przeprowadził postępowanie przetargowe, gdzie wyłoniony został wykonawca zadania – Spółka „ZIBUD” z Kamienicy.  Realizację prac wraz z nadzorem inwestorskim sfinansuje natomiast GDDKiA.

Inwestycja, wskutek której jedno z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań w mieście zastąpi rondo, spowodować ma poprawę płynności oraz zwiększenie bezpieczeństwa w organizacji ruchu.

Wróć do góry