Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Odpowiedzi Burmistrza – po spotkaniu on line

15 marca br. mieszkańcy mieli możliwość uczestniczyć w czacie z Burmistrzem Miasta Limanowa. Burmistrz odpowiadał na pytania zadane wcześniej pod wskazany adres e-mailowy oraz pytania, które mieszkańcy kierowali na bieżąco podczas trwania spotkania on line.

Na część zadanych pytań Burmistrzowi Miasta nie udało się odpowiedzieć w trakcie spotkania, stąd odpowiedzi zgodnie z zapowiedzią publikujemy poniżej:

 

Kiedy zostanie zakończony remont drogi dojazdowej do bloku nr 29 przy ul. Z. Augusta ?

Remont zostanie zakończony jeszcze w tym roku, o ile pozwolą na to środki finansowe którymi dysponuje Miasto Limanowa. W każdym przypadku musimy w pierwszej kolejności realizować te inwestycje, na które już mamy dofinansowanie zewnętrzne i dopiero w sytuacji bądź uzyskania dodatkowych dochodów, bądź to oszczędności związanych z realizowanymi już inwestycjami możemy inwestować z własnych środków. Rozumiemy, że najbardziej doskwierają mieszkańcom takie problemy i takie sytuacje , które są w ich najbliższym otoczeniu. Niestety miasta nie stać na to, aby naraz podołać wszystkim niedogodnościom i zrealizować konieczne do wykonania prace.

Prosimy, żeby Pan Burmistrz jeszcze raz rozważył opłatę za dzierżawę gruntu pod garaże przy bloku nr 29 przy ul. Z. Augusta dla mieszkańców tego bloku. Po wykonaniu rewitalizacji wokół bloku, ceny wzrosły o 50%, z kwoty 60 zł na ok. 90 zł.

Kwoty dzierżawy gruntu nie były podnoszone przez 11 lat. Nie mogę obiecać, że zostaną one obniżone, ale przyjrzę się tej kwestii i raz jeszcze ją rozważę.

Co z remontem ul. Węgrzynowicza?

Niestety ul. Węgrzynowicza nie jest własnością miasta i dlatego przed przystąpieniem do jej kompletnej modernizacji miasto musi ją przejąć na własność. Zlecone zostało przeprowadzenie prac geodezyjnych, a na chwilę obecną jedyne co możemy zrobić, to utrzymywać przejezdność na tej drodze. Po uregulowaniu stanu prawnego wykonana zostanie modernizacja tej ulicy.

Co z drogą wzdłuż rzeki od ul. Krakowskiej do Łososiny oraz z mostem na ul. Lipowej ? Jakie są działania odnośnie czystego powietrza?

Miasto Limanowa złożyło wniosek do Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na budowę mostu na ul. Lipowej i z ostatniej chwili wiemy, że to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 7,1 mln złotych. Realizację tej inwestycji planujemy rozpocząć z końcem bieżącego lub z początkiem przyszłego roku. Natomiast jeśli chodzi o modernizację ul. Kamiennej, od skrzyżowania z ul. Krakowską w kierunku Łososiny Górnej – tutaj również złożony został wniosek do Funduszu Covid-19. Zakres przewidywanych prac zgodnie z wnioskiem obejmowałby modernizację drogi na dł. 1,4 km.

W kwestii czystego powietrza jako samorząd przystąpiliśmy do programu „Stop Smog”, gdzie mieszkańcy za naszym pośrednictwem mogą się starać o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła lub wykonania termomodernizacji do kwoty 53 tys. zł. Co do szczegółów odsyłam do strony internetowej Miasta Limanowa, gdzie znaleźć można szczegółowe informacje w tym temacie.

Czy przewiduje się połączenie pomiędzy mostkiem od strony ul. Narutowicza i pływalnią?

Jak Państwo wiecie trwają prace, których celem jest rozbudowa parku miejskiego do ok. 10 ha, która to inwestycja finansowana jest ze środków UE. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wykonania takiego połączenia, o którym mowa w pytaniu  – również od strony miasta, ponieważ tego typu „ścieżki dla pieszych” musiałyby być realizowane na terenach nie należących do miasta, stąd też nie są one objęte projektem.

Czy przewiduje się sprzątanie na terenach przy rewitalizowanym potoku?

Teren na rewitalizowanym obszarze wzdłuż potoku  Jabłonieckiego jest obecnie placem budowy. Wykonawca na bieżąco stara się usuwać śmieci i nieczystości pozostawiane przez osoby się tam znajdujące. Podkreślić należy jednak, że w chwili obecnej gdy jest teren budowy – nie powinno się tam przebywać i korzystać z parku. Oczywiście po oddaniu terenu do użytkowania miasto będzie dbało o czystość i porządek w tym obszarze.

Istniejące wyjście po schodach terenowych z bulwarów wzdłuż potoku Jabłonieckiego na oś Z. Augusta powinno mieć odgałęzienie w kierunku wschodnim. Prosi się o połączenie pasażu od strony Zespołu Szkół ze schodami.

Nie wiem o jaki pasaż chodzi – proszę więc o dookreślenie pytania, celem udzielenia stosownej odpowiedzi.

Czy jeśli w tym roku złożyłem dokumenty o odrolnienie działki, to kiedy mogę się spodziewać decyzji w tej sprawie?

Jeśli chodzi o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego to proces związany z tą zmianą zostanie ponownie rozpoczęty jesienią tego roku, tak więc sama zmiana o ile będzie przyjęta może wejść w życie na koniec 2022 r.

Co z planowanym blokiem w miejscu kotłowni przy ul. Z. Augusta?

W dalszym ciągu chcemy budować budynek na ul. Z. Augusta, jednak nie mamy tutaj  jeszcze pozwolenia na budowę, gdyż pojawiły się problemy związane z ustaleniem spadkobiorców. Obecnie trwa więc postępowanie administracyjne w sprawie wydania tego pozwolenia.

Czy z otwarciem nowego parkingu zamierza Pan rozwiązać problem poprawnego parkowania na parkingu w Rynku oraz wprowadzić zakaz parkowania na małym rynku?

Tak jak zapowiadałem po otwarciu nowego parkingu będą prowadzone przez straż miejską kontrole związane z niewłaściwym parkowaniem w rynku, ale nie tylko  – również przy ul. Jana Pawła II, czy też ul. Ks. Łazarskiego. Prowadzimy też działania nad zmianą organizacji ruchu na małym rynku.

Kiedy będzie uruchomiona komunikacja i w którym miejscu będzie przystanek końcowy w Łososinie Górnej?

Jesteśmy w trakcie realizacji programu związanego z usprawnieniem miejskiej komunikacji, lecz kluczowym jest tutaj zorganizowanie systemu poboru opłat. Ma to być gotowe w I kwartale przyszłego roku wraz z powstaniem nowych wiat przystankowych, oraz  całym systemem informacji pasażerskiej itp. W najbliższych dniach firma wdrażająca to oprogramowanie powinna nam potwierdzić na kiedy wdroży system poboru opłat. Jest to bardzo istotne, abyśmy mogli odpowiednio przygotować postępowanie przetargowe na operatora linii.

 

 

 

Wróć do góry