Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Od 14 marca parking przy limanowskiej Bazylice dostępny dla kierowców

Od niedzieli 14 marca kierowcy będą mogli korzystać wielopoziomowego parkingu przy ul. Ks. Łazarskiego obok limanowskiej Bazyliki.  Dzięki inwestycji w centrum miasta przybędzie 250 nowych miejsc parkingowych.

Parking działał będzie w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Miasta Limanowa, a opłaty od parkujących ponoszone będą tak, jak na parkingu pod targowiskiem „Mój Rynek”. W niedziele i święta parkowanie będzie bezpłatne, a opłaty pobierane będą w dni powszednie od poniedziałku do soboty. Z parkingu korzystać można będzie w godz. od 6.00 do 20.00,  a z czasem kierowcy parkować będą mogli przez całą dobę.

Na miejscu dostępne będą kasy, przyjmujące monety i banknoty, wydające resztę oraz obsługujące płatności bezgotówkowe.  Kasy honorować będą Limanowską Kartę Mieszkańca.

Na terenie obiektu dostępne będą toalety dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych, a także miejsca do przewijania niemowląt. Pomiędzy poszczególnymi poziomami parkingu skorzystać można  będzie z windy.

Budowa parkingu zrealizowana została w ramach zadań, na które Miasto Limanowa pozyskało dotację z RPO. Zadanie zamknęło się kwotą 9 mln 960 tys. zł, a jego wykonawcą była firma „RUKO”.

 

Wróć do góry