Deklaracja dostępności
Kultura

Limanowski Dom Kultury zaprasza do udziału w 66. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Limanowski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osoby dorosłe do udziału w eliminacjach powiatowych 66. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Głównym organizatorem konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie, a LDK od kilkudziesięciu lat jest współorganizatorem przedsięwzięcia poprzez przeprowadzenie eliminacji na szczeblu powiatowym, co realizuje we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem „Rok poetów – rok poezji”. Zostanie on przeprowadzony w formie czterech odrębnych turniejów według następujących zasad:

A. TURNIEJ RECYTATORSKI
repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki;
łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów);
dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem);
czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany;
uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany;
łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut;
przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

Konkurs odbędzie się w tradycyjnej formule ponieważ jak czytamy w komunikacie Towarzystwa Kultury Teatralnej „Istotą ruchu recytatorskiego, w rozmaitych jego gatunkach, formach ekspresji i kształtach organizacyjnych, jest żywe słowo, a ono rodzie się, bogaci w sensy i barwy w bezpośrednim spotkaniu. Bo tylko wtedy dochodzi do dialogu – początku budowania przestrzeni międzyludzkiej. (…) OKR jest żywym spotkaniem”.

Termin eliminacji powiatowych: 14 kwietnia 2021 r. godz. 10:00

Miejsce eliminacji powiatowych: Limanowski Dom Kultury, ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa

Termin dostarczania kart zgłoszenia: 12 kwietnia 2021 r., godz. 12:00

Miejsce dostarczania kart zgłoszenia: Limanowski Dom Kultury, ul. B. Czecha 4, 34-600 Limanowa

 

 INFORMACJA DLA SZKÓŁ:

Do udziału w eliminacjach powiatowych w turnieju recytatorskim zakwalifikowanych zostać może do 5 reprezentantów, natomiast we wszystkich turniejach łącznie – nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych).

Regulamin oraz potrzebne do zgłoszenia załączniki dostępne pod linkiem: https://www.ldk.limanowa.pl/aktualnosci/66-ogolnopolski-konkurs-recytatorski-eliminacje-powiatowe-zapraszamy-do-udzialu

 

 

Wróć do góry