Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja Burmistrza Miasta ws. wyboru oferty schroniska oraz lecznicy

Informacja Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na obsługę miasta Limanowa  w zakresie wyłapywania  i utrzymywania   bezdomnych zwierząt w roku 2021r związanej z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na  terenie Miasta Limanowa”.

Burmistrz Miasta informuje, że na zapytanie ofertowe  dot. na obsługi miasta Limanowa  w zakresie wyłapywania  i utrzymywania   bezdomnych zwierząt w roku 2021r związanej z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na  terenie Miasta Limanowa”.

Odpowiedziały dwa schroniska :

Oferta  1

Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt  ul. Bolesława Chrobrego 332-020 Wieliczka Schronisko dla bezdomnych Zwierząt Borek 350 32-765 Rzezawa

Oferta   2 Schronisko w Racławicach

Stwierdzono, że 2 oferty spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu, określonych w treści Zapytania ofertowego  na   wykonanie  usług weterynaryjnych   na rok 2021 związanych  z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na  terenie  miasta Limanowa”

Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt ul. Bolesława Chrobrego 332-020 Wieliczka Schronisko dla bezdomnych Zwierząt Borek 350   32-765 Rzezawa:

Oferta  2000,00 zł (netto) (od  1  psa)

Damian Michalski Schronisko w Racławicach:

Oferta  2 negatywna

oferta nr 1 jest najkorzystniejsza.

———————————————————————–

Informacja Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi weterynaryjne  na rok 2021 związane z realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa”.

 

Burmistrz Miasta informuje, że na zapytanie ofertowe  dot. wykonania  usług weterynaryjnych   na rok 2021 związanych  z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na  terenie Miasta Limanowa  zostały złożone oferty:

 

Oferta  1   Lecznica Weterynaryjna S.C. Stanisław i Jarosław Stożek 34-600 Limanowa ul. Piłsudskiego 27

Oferta   2   Przychodnia Weterynaryjna w Limanowej  Lekarz Wet. Piotr Musiał 34-600  Limanowa, ul. Mordarskiego 2.

Oferta   3  Gabinet Weterynaryjny „Zwierzogród” ul.Kościuszki 89 D  34-600 Limanowa

Stwierdzono, że 2 oferty spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu, określonych w treści Zapytania ofertowego  na   wykonanie usług weterynaryjnych   na rok 2021 związanych  z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na  terenie  miasta Limanowa”

  1. Lecznica Weterynaryjna S.C. Stanisław i Jarosław Stożek 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 27

Oferta 1: 1115,00 zł (brutto)

  1. Przychodnia Weterynaryjna w Limanowej Lekarz Wet. Piotr Musiał 34-600 Limanowa, ul. Mordarskiego 2

Oferta 2: 4210,00 (brutto)

oferta nr 1 jest najkorzystniejsza.

Wróć do góry