Dla mieszkańców

Złóż wniosek o wydanie Limanowskiej Karty Mieszkańca i skorzystaj ze zniżek

Zachęcamy mieszkańców Miasta Limanowa do składania wniosków o wydanie LIMANOWSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA. Przypominamy – posiadanie Karty Mieszkańca uprawnia do skorzystania z ulg m.in. w miejskich strefach płatnego parkowania.

Karty Mieszkańca wydawane są przez Urząd Miasta od niespełna roku. W okresie tym mieszkańcom wydanych zostało 335 Kart.

Do otrzymania LKM uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Limanowa, który :
-rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Limanowej oraz w swoim zeznaniu podatkowym deklaruje, że jego miejscem stałego zamieszkania jest Miasto Limanowa;
– jest niepracującym współmałżonkiem osoby, o której mowa powyżej
– otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Osobom tym LKM wydawana jest na podstawie wniosku.

 

Do otrzymania LKM uprawnieni są również członkowie rodziny mieszkańca miasta Limanowa składającego wniosek, zamieszkujący z nim pod tym samym adresem, będący w tym samym gospodarstwie domowym, nieuzyskujący dochodów:
– niepracujący współmałżonek;
– dzieci do ukończenia 18 roku życia, kontynuujący naukę do 25 roku życia;
– osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku.

Dane powyższych osób podać powinna we wniosku osoba ubiegająca się o wydanie Karty Mieszkańca.

 

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu:
1)  dokument tożsamości;
2)  pierwszą stronę PIT za rok poprzedni poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Limanowej (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru);
3)  w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Limanowa i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wniosek o LKM może zostać złożony dopiero w następnym roku, po przedłożeniu przez wnioskodawcę zeznania PIT;
4)  w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument);
5)  w przypadku osób otrzymujących zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej – decyzję o przyznanym zasiłku stałym  wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej;
6)   w przypadku osób niepełnosprawnych  – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa. Do wniosku należy dołączyć aktualne fotografie osób objętych wnioskiem – (fotografie w formacie takim jaki jest wymagany do wydania dowodu osobistego).

Osoby pełnoletnie (dzieci) nie będące już  na utrzymaniu rodziców osiągające dochody i rozliczające podatek  dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego składają indywidualny wniosek o wydanie LKM.

Informacje  dotyczące wydawania Limanowskiej Karty Mieszkańca można uzyskać:
– osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Limanowa
– dzwoniąc pod nr telefonu: 18/ 337 20 54  wew. 151 w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Limanowa

Limanowska Karta Mieszkańca uprawnia mieszkańców  do ulg :

– za parkowanie w strefach płatnego parkowania – informacja o zniżkach na grafikach poniżej oraz w załącznikach
– do ulg przy opłatach za dzierżawę miejsca pod groby, wnoszonych w związku z pochówkiem na cmentarzu komunalnym w Limanowej – w przypadku posiadania Karty Mieszkańca obowiązujące opłaty za usługi komunalne na cmentarzu komunalnym obniżone zostają o 30%.

 

Posiadając Kartę Mieszkańca z ulg skorzystać można będzie także na parkingu, który 14 marca uruchomiony zostanie przy ul. Ks. Łazarskiego (obok Bazyliki).

Z czasem planowane jest włączenie kolejnych podmiotów, w których będzie miała zastosowanie LKM, o czym  będziemy informować na bieżąco.

Druk wniosku o wydanie Limanowskiej Karty Mieszkańca dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu.

 

—————————-

Strefa płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposób pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz „Regulamin Strefy Płatnego Parkowania” ustalone zostały Uchwałą Nr IV.25.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019 r. Treść Uchwały oraz Załączniki  znajdują się poniżej.

Poniżej także Uchwała Nr XXXIV.224.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/19 Rady Miasta Limanowa w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”.

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry