Deklaracja dostępności
O mieście

Rekonstrukcja historycznej werandy w Muzeum w ramach polsko-słowackiego projektu

W ramach projektu „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu” Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej zrealizuje zadanie związane z rekonstrukcją secesyjnej werandy. Inwestycja wykonana zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi 69225,63 EUR, w tym na rekonstrukcję historycznej werandy zaplanowano kwotę 48116,00 EUR.

Prace przy odtworzeniu historycznej werandy dworskiej w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej polegać będą na rekonstrukcji tego dawnego elementu architektonicznego o powierzchni 49,56 m2 , przylegającego do wschodniej ściany Dworu Marsów. Na miejscu wykonane zostaną prace ziemne, izolacyjne, oraz betonowe fundamenty. Konstrukcja werandy oparta zostanie na drewnianych słupach osadzonych na betonowym podłożu. Weranda wyposażona zostanie w stolarkę drzwiową i okienną, a posadzka wewnątrz werandy wykonana zostanie z płyt kamiennych. Wszystkie zaplanowane prace wykonane zostaną zgodnie z pozwoleniem konserwatora zabytków.

Obecnie prowadzona jest procedura związana z wyborem wykonawcy robót, a zaraz po jego wyłonieniu rozpoczną się prace przy odtworzeniu historycznej werandy.

Rekonstrukcja secesyjnej werandy to kolejna inwestycja jaka w ostatnim czasie realizowana jest w Muzeum. Z końcem ubiegłego roku w dworze Marsów wymienione zostało poszycie dachowe z zastosowaniem historycznej marsylskiej dachówki ceramicznej angobowanej, wymieniono rynny i spusty oraz wykonano izolację dachu, która w przyszłości pozwoli na adaptację poddasza na cele muzealne. Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Limanowa i Kieżmark – magdeburskie miasta na polsko-słowackim szlaku handlowym” dofinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” o łącznej wartości 135583,52 EUR, przy czym w ramach zadania za kwotę ok. 100 000,00 PLN zrealizowano przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu nowoczesnej wystawy dotyczącej historii Limanowej od XVI do XVIII w.

 

——————————————-

  

Przypomnijmy – stojący w parku miejskim (dawnym ogrodzie dworskim) budynek jest najstarszym zachowanym i jednym z najważniejszych zabytkowych obiektów w Limanowej. Ostatni remont generalny budynek przechodził na początku lat 90. XX w., jednak nie zatrzymało to degradacji substancji zabytkowej. Dzięki pozyskanym środkom obecnie realizowane są konieczne prace renowacyjne, co ma  na celu zabezpieczenie cennych zbiorów muzealnych, a także powstrzymanie niszczenia zabytkowego dworu.

Wróć do góry