Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego – WYPEŁNIJ ANKIETĘ !

Rozpoczęły się badania mieszkańców z terenu Partnerstwa Miast i Gmin powiatu limanowskiego. Odpowiedzi uzyskane w wyniku ankiet posłużą określeniu celów i kierunków rozwoju obszaru.

„Partnerstwo Miast i Gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć” tworzą: Miasto Limanowa, Miasto Mszana Dolna, Gmina Dobra, Gmina Jodłownik, Gmina Kamienica, Gmina Laskowa, Gmina Limanowa, Gmina Łukowica, Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Słopnice, Gmina Tymbark oraz Powiat Limanowski. Partnerzy wraz z 38 partnerstwami z terenu całej Polski uczestniczą w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest m.in. współpraca pomiędzy samorządami polegająca na wspólnym planowaniu oraz prowadzeniu skutecznej i efektywnej polityki rozwoju.

W listopadzie 2020 r. przedstawiciele partnerstwa rozpoczęli pracę nad określeniem mocnych i słabych stron obszaru. Obecnie powstaje diagnoza, dzięki której zostaną wyznaczone cele rozwojowe oraz przedsięwzięcia kluczowe dla rozwoju partnerstwa, będące odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. Przemyślana i wspólnie przygotowana strategia partnerstwa zapewni rozwój oraz możliwość pozyskania środków finansowych na realizację planowanych działań. Szczególnie ważne jest zaangażowanie mieszkańców oraz poznanie ich opinii o miejscu, w którym żyją.

Udział w pilotażu jest dla nas bardzo dużą szansą – podkreśla Władysław Bieda, Burmistrz Miasta Limanowa, Przewodniczący Rady Partnerstwa – Bardzo liczymy na duży odzew mieszkańców. Ich opinie pomogą nam w dalszych pracach. Nasz region boryka się z różnymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że realizacja działań w ramach strategii obszaru partnerstwa przyczyni się do pozytywnych zmian. Liczę, że zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, odczują realną zmianę, dzięki wypracowanym rozwiązaniom.

Ankiety będą dostępne do 15 lutego 2021 r. i można je wypełnić pod następującym linkiem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97u9ov8.

Wróć do góry