Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Pierwszy transport do punktu szczepień przeciwko COVID-19

Realizując zadanie Wojewody Małopolskiego Urząd Miasta Limanowa zorganizował pierwszy – z wielu zaplanowanych – transport dla osoby mającej trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Osobą, która skorzystała z pomocy organizacyjnej Urzędu Miasta i bezpośredniej pomocy druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z ul. Zygmunta Augusta był Pan Roman Ryś.

Przypominamy, że osoby, które zdecydowały się zaszczepić i dokonały rejestracji w placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), a które jednocześnie są osobami niepełnosprawnymi, mającymi trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, proszone są o kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Limanowa pod nr tel.: 18 337 20 54 wew. 160 lub 162 celem zorganizowania dla nich transportu.

Transport organizowany  przez Urząd Miasta Limanowa dotyczy  przede wszystkim dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z schorzeniami, ale także dla osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

 

Wróć do góry