Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego
na udostępnienie jednego miejsca handlowego celem sprzedaży zniczy, kwiatów

 

W dniu 18 lutego 2021 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie jednego miejsca handlowego o powierzchni około 10 m2 w celu sprzedaży zniczy, kwiatów zlokalizowanego przy ul. Bronisława Czecha przed cmentarzem komunalnym w Limanowej na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, z wyłączeniem dni objętych odrębnym przetargiem na sprzedaż zniczy i kwiatów w związku z uroczystościami na cmentarzach w okresie wiosennym i jesiennym.

Do dnia 15 lutego 2021 roku na przetarg wpłynęła jedna oferta i zostało wpłacone jedno wadium w wysokości 100 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą została Pani Małgorzata Kwaśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Produkcja- Handel Małgorzata Kwaśniewska za kwotę 105,00 zł/miesięcznie brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

 

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowe na okres 7 dni od dnia 26.02.2021 r. do dnia 05.03.2021 r.

Wróć do góry