Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.02.2021 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.02.2021 roku o przeznaczeniu do użyczenia części działki 374/1 obr 7 m. Limanowa o pow. 70 m2

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 24.02.2021 roku do dnia 10.03.2021 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Dotyczy części działki 374/1 obr 7 m. Limanowa o powierzchni 70 m2.

Wróć do góry