Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie mikroprojektu

„Literatura bez granic – transgraniczne związki literackie” to nazwa projektu, który Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej będzie realizowała od kwietnia do grudnia 2021 roku we współpracy ze słowacką biblioteką – Oravská knižnica Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie. Na realizację projektu Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Celem mikroprojektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa literackiego w przestrzeni transgranicznej. W skład projektu będą wchodzić wykłady tematyczne, warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży inspirowane literaturą, konkurs plastyczny dla dzieci oraz inscenizacja znanej legendy.

Jest to już kolejny projekt, który Miejska Biblioteka Publiczna realizować będzie z partnerską biblioteką z Dolnego Kubina.

Wróć do góry