Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych oraz kryteria rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych.

Terminy  rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Miasto Limanowa

 

Terminy  rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klas I  szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa  i link do odpowiedniego zarządzenia  Nr 8

UCHWAŁA NR XXXVI.239.21 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa

Wróć do góry