Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

II Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego „Idiomy w ilustracjach”

Nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej zapraszają uczniów klas 4-8 do udziału w II Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Idiomy w ilustracjach”.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej obrazującej wybrany idiom angielski oraz napisaniu w języku angielskim samego idiomu. Format pracy – A4 – technika dowolna. Propozycje idiomów do wykorzystania w pracy przedstawione są poniżej (załącznik nr 2 Regulaminu).

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-8.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy 4-6, klasy 7-8.

Każda placówka ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac (jedna od uczestnika). Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić metryczkę: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres szkoły, telefon do szkoły, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela języka angielskiego).

Do prac należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1 Regulaminu).

Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, zastosowane techniki, poprawność językowa.

Prace powinny być dostarczone lub przesłane do dnia 16.04.2021r. na adres Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. Piłsudskiego 91; 34-600 Limanowa).

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 507 527 121.

 

Regulamin Konkursu w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry