Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Fundusz pożyczkowy dla mieszkańców – wymiana źródeł ciepła

Mieszkańcy Miasta Limanowa starać się mogą o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Program daje możliwość pozyskania dofinansowania, jednak przed uzyskaniem dotacji konieczne jest poniesienie kosztów związanych z kupnem pieca lub wymianą instalacji. Własne środki jakie mieszkańcy muszą ponieść jeszcze przed otrzymaniem dotacji, bardzo często są barierą dla osób chcących skorzystać z Programu. Władze miasta wychodząc naprzeciw mieszkańcom rozpoczęły działania celem utworzenia Funduszu Pożyczkowego, dla tych którzy chcą wymienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne lub dokonać wymiany instalacji.

 

W myśl założeń Programu „Czyste Powietrze” jeszcze przed uzyskaniem dotacji trzeba we własnym zakresie zabezpieczyć środki na zakup pieca, czy też wymianę instalacji. Dowód poniesionych na ten cel kosztów w postaci faktur/rachunków należy następnie okazać celem otrzymania zwrotu części wydatkowanych środków. Dzięki Funduszowi Pożyczkowemu uczestnik Programu będący mieszkańcem Miasta Limanowa będzie mógł pożyczyć od samorządu środki na zakup pieca lub wymianę instalacji, które wróci Miastu po otrzymaniu dotacji.

Podjęte działania mają na celu umożliwienie mieszkańcom łatwiejsze sięgnięcie po środki przewidziane w Programie „Czyste Powietrze”. Wiele osób zainteresowanych wyminą źródeł ciepła nie przystępuje do złożenia wniosku, gdyż nie posiada odpowiedniej kwoty jaką na początku, jeszcze przed uzyskaniem dotacji trzeba ponieść. Poprzez Fundusz Pożyczkowy chcemy zachęcić mieszkańców do sięgnięcia po pieniądze, tym bardziej że o środki w ramach Programu starać się można jeszcze tylko przez dwa lata – nadmienia burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Celem ubiegania się o środki z Funduszu Pożyczkowego konieczne będzie złożenie do Urzędu Miasta Limanowa wniosku o pożyczkę.

Nastąpi to zaraz po uruchomieniu Funduszu Pożyczkowego, o czym informować będziemy na bieżąco.

 

Wróć do góry