Deklaracja dostępności
O mieście

SUKCESY Miasta Limanowa


„Sukces Kadencji” – nagroda dla Miasta Limanowa w Rankingu pisma „Wspólnota”

Miasto Limanowa zajęło IX miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w kategorii Miasta Powiatowe, podsumowującym kadencję 2018-2023. Przyznaną nagrodę Burmistrz Miasta Władysław Bieda odebrał podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które w dniach 11-12 października 2023 r. odbyło się  w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Ranking Sukces Kadencji dotyczył miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu i miast powiatowych, w której to kategorii nagrodzone zostało Miasto Limanowa zdobywając IX pozycję.

Wachlarz czynników, które zadecydowały o sukcesie samorządów w rankingu Sukces Kadencji  był bardzo szeroki – od dochodów przez rozwój gospodarczy i infrastrukturę po usługi społeczne – było to około 20 wskaźników obrazujących jak zmieniała się sytuacja w ciągu kilku lat związana m.in. z rozwojem gospodarczym, rozbudową infrastruktury technicznej w samorządach, czy też polityką społeczną.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów jest jednym z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w kalendarzu samorządowców, które od kilku już lat gości w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Podczas dwudniowego wydarzenia odbywają się panele dyskusyjne i konferencje w trakcie których dyskutuje się o problemach wykorzystania zasobów i aktywów jakimi dysponuje samorząd, by jak najskuteczniej realizować strategie i zadania o charakterze lokalnym. Spotkanie liderów samorządu, finansów i biznesu jest również okazją do wręczenia wyróżnień w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

(foto: www.wkatowicach.eu)


Miasto Limanowa liderem powiatu limanowskiego w rankingu Gmin Małopolski 2022

7 grudnia 2022 r. w TAURON Arena Kraków odbyła się uroczysta Gala Rankingu Gmin Małopolski 2022, organizowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Tytuł Lidera powiatu limanowskiego przyznany w Rankingu MIASTU LIMANOWA odebrał Burmistrz Władysław Bieda.

Ranking Gmin Małopolski to inicjatywa realizowana od 2010 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, tak by przeprowadzane analizy statystyczne stały się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza.

W spotkaniu podsumowującym Ranking wzięli udział przedstawiciele większości małopolskich gmin. Wyróżnienie, które przyznane zostało Miastu Limanowa – Lider Powiatu Limanowskiego – z rąk  Patronów honorowych Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego oraz Łukasza Smółki – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a także Wojciecha Odzimka – Dyrektora FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji i Agnieszki Szlubowskiej – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie odebrał Burmistrz Miasta Władysław Bieda.

Galeria


6 miejsce dla Miasta Limanowa w rankingu zrównoważonego rozwoju JST

Miasto Limanowa znalazło się w ścisłej czołówce miast generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce, w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, jest projektem badawczym realizowanym w ramach Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej przygotowywany przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka. Powstaje w oparciu o 15 zmiennych- wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Ranking JST, wykorzystywany jest do promowania najlepszych praktyk rozwojowych.

NAGRODĘ – 6 MIEJSCE dla Miasta Limanowa przyznaną w Rankingu wraz z gratulacjami i życzeniami skutecznej realizacji planów dalszego rozwoju miasta odebrał Burmistrz Władysław Bieda podczas konferencji Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Jednostek Samorządu terytorialnego, która odbyła się 7 listopada 2022 r. w Warszawie.

Lista gmin biorących udział w rankingu w kat. gmin miejskich TUTAJ

Galeria


IV i VI miejsce dla Miasta Limanowa w Rankingu pisma „Wspólnota”

Miasto Limanowa zajęło IV miejsce w skali kraju w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w kategorii „Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 2022– Miasta Powiatowe” oraz VI miejsce w kat. ”Wydatki inwestycyjne samorządów 2022 – Miasta Powiatowe”. Przyznane wyróżnienia Burmistrz Miasta Władysław Bieda odebrał podczas XX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które w dniach 12-13 października br. odbyło się  w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Spotkanie liderów samorządu, finansów i biznesu jest również okazją do wręczenia wyróżnień w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

W tegorocznej jubileuszowej XX edycji wydarzenia podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych wyróżnienia przyznane Miastu Limanowa, tj.:

 IV miejsce w kategorii „Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 2022– Miasta Powiatowe” podsumowującej wydatki ze środków unijnych na inwestycje w latach 2014-2021

oraz VI miejsce w kategorii  ”Wydatki inwestycyjne samorządów 2022 – Miasta Powiatowe”- podsumowującej wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2019-2021

odebrał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.


Miasto Limanowa kolejny raz na podium w Ocenie Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego

II miejsce w ocenie końcowej Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego, I miejsce w module „pozainwestycyjna działalność gospodarcza” oraz II miejsce w module „generowanie dochodów” zdobyło Miasto Limanowa w Rankingu oceniającym Aktywność Gmin Subregionu Sądeckiego za 2021 rok. Uroczysta gala, podczas której Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda odebrał przyznane nagrody odbyła się 23 czerwca br. w Niskowej.

Ranking Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego co roku wskazuje liderów wśród 39 samorządów z regionu (Nowy Sącz, powiat nowosądecki, limanowski oraz gorlicki).

Wyniki gmin Subregionu Sądeckiego za rok 2021 przeanalizował zespół badaczy dr. Marka Reichela z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza, biorąc pod uwagę 24 wskaźniki  w pięciu modułach: generowanie dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gminy, efekty polityki społecznej oraz dynamika.

W module „pozainwestycyjna działalność gospodarcza” Miasto Limanowa uzyskało najwyższą lokatę, wyprzedzając Stary Sącz (II miejsce) oraz Biecz, Gorlice i Muszynę (miejsca III), natomiast miejsce II  – tuż za laureatem Miasto Limanowa zajęło w module „generowanie dochodów” (I miejsce – Miasto Nowy Sącz, a miejsce III – Sękowa).

Wielkim sukcesem okazała się „ocena końcowa” – Ogólna Klasyfikacja Rankingu, gdzie Miasto Limanowa zdobyło II miejsce wyprzedzając Gminę Jodłownik, a ustępując jedynie Miastu Nowy Sącz.

Przyznane Miastu Limanowa nagrody z rąk przewodniczącego Rankingu – Zygmunta Berdychowskiego oraz przedstawiciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marka Reichela odebrał Burmistrz Limanowej Władysław Bieda.

Przypomnieć należy, że w ubiegłym roku Miasto Limanowa również znalazło się na podium Rankingu Gmin za 2020 rok, zajmując podobnie jak w br. II miejsce w „ogólnej klasyfikacji Rankingu” oraz miejsce I w module „pozainwestycyjna działalność gospodarcza”.

Szczegółowa informacja z podsumowania Rankingu TUTAJ

/fot. Walenty Rusin ; Sądeczanin/

Galeria


Projekt „Przebudowy i rozbudowy budynku LDK” nagrodzony w Plebiscycie „Fundusze Europejskie z Kulturą”

Realizowany przez Miasto Limanowa projekt unijny związany z „Przebudową i rozbudową budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową” został nagrodzony w plebiscycie „Fundusze Europejskie w Małopolsce” zorganizowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Nagrodę podczas uroczystej „Gali Fundusze z Kulturą”, która odbyła się w MCK Sokół w Nowym Sączu z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego odebrał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Plebiscyt na najlepszy projekt realizowany z Funduszy Europejskich w Małopolsce pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” miał na celu odkrycie i pokazanie projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały środki z Unii Europejskiej. To również okazja, aby pokazać, że inwestycje realizowane w Małopolsce przy wsparciu Funduszy Europejskich są dostrzegane i prawidłowo identyfikowane przez mieszkańców regionu.

Głosowanie zorganizowane jesienią ubiegłego roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pozwoliło na wyłonienie najlepszych – zdaniem mieszkańców – inwestycji w regionie zrealizowanych od 2014 roku z pomocą środków unijnych.

Nagrodzony w Plebiscycie realizowany przez Miasto Limanowa projekt dotyczył przebudowy i rozbudowy sali widowiskowej LDK poprzez powiększenie widowni do 439 miejsc, powiększenia sceny wraz z rozbudową zaplecza scenicznego. W ramach zadania rozbudowano foyer wraz z punktem szatniowo-kasowym i węzłem sanitarnym, obiekt dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano również termomodernizację budynku i przebudowę elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Bryłę sali widowiskowej wyodrębniono wizualnie poprzez zastosowanie ażurowych elementów elewacji, wykonano także nową strefę wejściową do budynku. W zakresie zagospodarowania działki wykonano utwardzenie terenu – dojścia i dojazdy do budynku.
Zadanie wykonane za kwotę 12,8 mln zł zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych w kwocie blisko 2 mln zł, przy odzyskanym w związku z realizacją projektu podatku VAT w wysokości 2,4 mln zł.

Galeria


Miasto Limanowa w gronie najlepszych gmin w Polsce za 2021 rok w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju

Miasto Limanowa znalazło się na 7 miejscu w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2021 w Kategorii Gmin Miejskich. Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie 16 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka.

Wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2021, którego parterem od wielu lat jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego miały miejsce w siedzibie Sejmu RP. Ranking powstał w oparciu o analizę wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska, a uwzględniał on wszystkie polskie miasta i gminy.

Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Grafika prezentująca 10 czołowych samorządów w podziale ze względu na charakter administracyjny:

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów pochodząca z oceny poniższych kryteriów, opisujących rozwój gminy:

 • wydatki majątkowe inwestycyjne per capita
 • wydatki na transport i łączność per capita
 • procentowy udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w całkowitych wydatkach budżetu JST
 • procentowy udział wydatków przeznaczonych na transport i łączność w całkowitych wydatkach budżetu JST
 • procentowy udział dochodów własnych w budżecie JST
 • liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców
 • liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców
 • liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców
 • napływ ludności na teren JST na 1000 mieszkańców
 • odpływ ludności z terenu JST na 1000 mieszkańców

Miasto Limanowa na podium w Ocenie Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego

II miejsce w ocenie końcowej Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego oraz I miejsce w module „Pozainwestycyjna działalność gospodarcza” zdobyło Miasto Limanowa w tegorocznym Rankingu oceniającym Aktywność Gmin Subregionu Sądeckiego za 2020 rok. Uroczysta gala, podczas której Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda odebrał przyznane nagrody odbyła się 15 października 2021 r. w Niskowej.

 

Ranking Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego co roku wskazuje liderów wśród 39 samorządów z regionu (Nowy Sącz, powiat nowosądecki, limanowski orz gorlicki).

Wyniki gmin Subregionu Sądeckiego za rok 2020 przeanalizował zespół badaczy z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pod kątem pięciu modułów: generowanie dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gminy, efekty polityki społecznej oraz dynamika.

W module pozainwestycyjna działalność gospodarcza Miasto Limanowa uzyskało najwyższą lokatę (podobnie jak gminie Laskowa) II miejsce zdobyła Muszyna, a III – Krynica Zdrój, natomiast wielkim sukcesem okazał się  wynik końcowy  – ogólna klasyfikacja Rankingu, gdzie Miasto Limanowa zdobyło II miejsce wyprzedzając Miasto Nowy Sącz, a ustępując jedynie gminie Sękowa.

Galeria


VI miejsce dla Miasta Limanowa w kat. „Wydatki inwestycyjne samorządów 2021” w Rankingu pisma „Wspólnota”

Miasto Limanowa zajęło VI miejsce w skali kraju w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w kategorii „Wydatki inwestycyjne samorządów 2021 – Miasta Powiatowe”, podsumowującym wydatki inwestycyjne w latach 2018-2020. Przyznane wyróżnienie władze miasta odebrały podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które w dniach 6-7 października 2021 r. odbyło się  w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów jest największą profesjonalną konferencją dla władz samorządowych w Polsce, podczas której dyskutuje się o problemach wykorzystania zasobów i aktywów którymi samorząd dysponuje, do jak najskuteczniejszego realizowania polityk, strategii i zadań o charakterze lokalnym. Spotkanie liderów samorządu, finansów i biznesu jest także okazją do wręczenia wyróżnień w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

W tegorocznej XIX edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów wręczenie wyróżnień miało miejsce podczas Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się w ramach wydarzenia.


Miasto Limanowa „LIDEREM Powiatu Limanowskiego” w Rankingu Gmin Małopolski

22 września 2021 r. w Krakowie podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski miało miejsce podsumowanie Rankingu Gmin Małopolski za 2020 rok organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej  i Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Wśród wyróżnionych miast i gmin z terenu Województwa Małopolskiego znalazło się Miasto Limanowa,  zdobywając tytuł „LIDERA Powiatu Limanowskiego”.

 

Uzyskany wynik  jest efektem osiągniętych przez Miasto Limanowa wskaźników, które brane były pod uwagę w Rankingu. Należały do nich m.in.: średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017-2019, średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017-2019, średnioroczne środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017-2019, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca w 2019 r., udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2019 r., wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2019 r.

Realizowany od 2010 roku Ranking Gmin Małopolski to inicjatywa, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, a za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Ranking odbył się pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.

Galeria


Miasto Limanowa wyróżnione za projekty transgraniczne

23 czerwca 2021 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „MikroLider Pogranicza”. Miasto Limanowa wyróżnione zostało w Konkursie dwukrotnie – jako „MikroLider Pogranicza” w kat. „najlepsze wydarzenie transgraniczne” oraz w kat. „najlepsza inwestycja w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”.

 

Organizatorem konkursu był Związek Euroregion „Tatry”. W konkursie wzięły udział podmioty realizujące mikroprojekty w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nagrody przyznano w kategoriach: najlepsza polsko-słowacka publikacja, najlepsze transgraniczne wydarzenie oraz najlepszy e-produkt lub e-wydarzenie. Miasto Limanowa wyróżniono za realizację mikroprojektu, który dotyczył przedsięwzięcia pn. „Ochrona tradycji i technik pożarniczych z przełomu wieków na obszarze pogranicza polsko-słowackiego”.

Podczas uroczystej gali nagrody laureatom konkursu wręczył Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” Michał Stawarski.

Galeria


8. Miejsce dla Limanowej w rankingu zrównoważonego rozwoju JST

Miasto Limanowa znalazło się w ścisłej czołówce miast generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce, w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, jest projektem badawczym, realizowanym od wielu lat, w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej przygotowywany przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka. Powstaje w oparciu o 15 zmiennych- wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Ranking JST, wykorzystywany jest do promowania najlepszych praktyk rozwojowych.

Wraz z dyplomem Burmistrz Władysław Bieda otrzymał gratulacje i życzenia skutecznej realizacji długoterminowej wizji rozwoju miasta Limanowa, jako ważnego centrum rozwoju w regionie małopolskim.

Galeria


Limanowa na 48. miejscu w rankingu zamożności polskich samorządów

Magazyn „Wspólnota” opublikował najnowszy ranking zamożności polskich samorządów. W tegorocznym zestawieniu nasze miasto zajęło 48 pozycję na 267, w kategorii miast powiatowych. Za rok 2019 Limanowa osiągnęła poziom zamożności na osobę w wysokości 3703,25 zł i w swojej kategorii wyprzedziło pozostałe małopolskie miasta powiatowe, najbliżej znalazła się Bochnia (miejsce 50), Sucha Beskidzka (miejsce 55), Wieliczka (miejsce 59), zaś Nowy Targ zajął 70 pozycję. Przed Limanową uplasowało się z małopolskich miast powiatowych Zakopane (miejsce 5) i Oświęcim (miejsce 16).

 

Jest to kolejna edycja rankingu dotyczącego bogactwa poszczególnych samorządów. Zestawienie pomija wpływy z dotacji celowych, skupiając się na dochodach własnych i otrzymywanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego subwencjach.

Jak czytamy na stronie portalsamorządowy.pl przy tworzeniu rankingu zamożności zastosowano tę samą metodę, co w poprzednich latach. „Ponownie pominięto więc wpływy z dotacji celowych, które szczególnie w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają silny, choć chwilowy wpływ na wielkość dochodów. Uwzględniono tylko dochody własne i otrzymywane subwencje, które według autorów rankingu – prof. Pawła Swianiewicza i dr Julity Łukomskiej – lepiej oddają hasło zamożność” – podaje portal.

W rankingu uwagę zwracają te samorządy, które od lat systematycznie poprawiają swoją pozycję, znajdując się poza najbardziej eksponowanymi miejscami.

Ranking obejmuje: województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, gminy wiejskie, miasteczka (miasta inne niż wojewódzkie, na prawach powiatu i powiatowe).

Więcej informacji pod adresem: BOGACTWO SAMORZĄDÓW`20 – RANKING JST

(źródło: portalsamorzadowy.pl, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”)


X MIEJSCE W RANKINGU GMIN MAŁOPOLSKI 2018

23 stycznia 2019 r. w Krakowie odbyło się noworoczne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Podczas spotkania wręczono wyróżnienia dla najlepszych w IX edycji Rankingu Gmin Małopolski. Celem tego rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. W jego ocenie na 179 gmin, miasto Limanowa zajęło 10 miejsce.


VIII miejsce w rankingu NAJZAMOŻNIEJSZE SAMORZĄDY 2018

Miasto Limanowa zajęło VIII miejsce w rankingu „Najzamożniejsze samorządy 2018” w kategorii miast powiatowych. Ranking przygotowany został przez zespół prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. To bardzo duży awans Limanowej, gdyż w roku 2017 tego samego rankingu Limanowa zajmowała 41 pozycję.

 

Rankingi Wspólnoty to opracowywane zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS. Publikowane są rok po okresie którego dotyczą zebrane w tym zestawieniu dane, ponieważ w takim czasie są publikowane dane z GUS. Zatem przykładowo rankingi publikowane we Wspólnocie w 2019 roku, obejmują dane za 2018 r. Stąd wpis „ranking za rok”.

Ranking najzamożniejsze samorządy – ranking bogactwa samorządów, to najbardziej stabilny ze wszystkich rankingów Wspólnoty. Trudno zostać zwycięzcą, a dostanie się do pierwszej dziesiątki jest też bardzo trudne. Zmiany w czołówce są powolne, niemniej jednak możliwe jak to widać w przypadku miasta Limanowa.


X miejsce w RANKINGU wydatki inwestycyjne samorządów 2018

Limanowa zajęła 10 miejsce w kraju, w rankingu WYDATKI INWESTYCYJNE SAMORZĄDÓW 2018 roku, w kategorii miast powiatowych. Ranking opracowało Pismo Samorządu Terytorialnego ”Wspólnota”.

10 miejsce na 314 miast powiatowych w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2015-2017 dla miasta Limanowa, to tegoroczny sukces. Przy opracowywaniu rankingu wzięto pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (2015-2017).

Limanową wyprzedziły w rankingu m.in. takie miasta jak: Biłgoraj, Świecie, Lidzbark Warmiński, Zakopane, czy Goleniów. Natomiast dużo dalej w rankingu znalazły się Myślenice – 12 miejsce, Wieliczka 16 miejsce, Bochnia 166 miejsce, czy Nowy Targ 168 miejsce. Przypominamy, iż w ostatnich rankingach sporządzonych za lata 2014-2016 Limanowa zajmowała późniejszą 13 pozycję, czy za lata 2013-2015 12 pozycję.

Galeria


RANKING Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego 2017

Podczas uroczystej gali podsumowującej 10. jubileuszową edycję rankingu Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego 2017 r., która odbyła się 22 czerwca 2018 roku w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju, triumfowało Miasto Limanowa, miejsce drugie przypadło w udziale miastu i gminie Stary Sącz, a na ostatnim stopniu podium stanęło – miasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna.

 

 

Poza zaszczytnym miejscem zajętym w kategorii głównej, podsumowującym całokształt osiągnięć, Limanowa nagrodzona została także w innych kategoriach. Doroczny ranking standardowo podzielony został na kilka kategorii: „Generowanie dochodów”, „Pozainwestycyjna działalność gospodarcza”, „Aktywność Inwestycyjna Gminy”, „Efekty Polityki Społecznej”, „Dynamika”. W tym roku, ze względu na jubileuszowy charakter zestawienia pojawiła się dodatkowa, uśredniona kategoria „Ocena aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego za lata 2013-2017”.

Ocenie efektywności gospodarczej, inwestycyjnej i społecznej poddane zostało 39 gmin z powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz miasto Nowy Sącz.

Miasto Limanowa reprezentowane było przez Burmistrza Władysława Biedę, V-ce Burmistrza Wacława Zonia, Skarbnika Irenę Gawlik, Przewodniczącą Rady Miasta Jolantę Juszkiewicz oraz V-ce Przewodniczących: Jana Winiewskiego i Leszka Woźniaka.

Zaprezentowane wyniki rankingu aktywności gmin subregionu sądeckiego wykazały jak trudnym zadaniem jest jednocześnie dbać o przychody, nie zaniedbując inwestycji, troszczyć się o zbilansowanie wydatków, zachowując przy tym wysoki poziom świadczeń dla mieszkańców.

Ranking nie ma nic wspólnego z plebiscytem popularności. Decydują obiektywne, matematyczne wyliczenia. Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badań, pozyskano dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. Sam ranking opracował zespół ekspertów w ekonomii Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Naukowcy stworzyli specjalny klucz, według którego oceniane są poszczególne gminy. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskazała tegorocznych zwycięzców.


III miejsce w kategorii „Pozainwestycyjna działalność gospodarcza”
w rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego za 2016 rok

Miasto Limanowa zajęło III miejsce w kategorii „Pozainwestycyjna działalność gospodarcza” w rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego za 2016 rok. Nagrodę odebrał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

 

Ranking nie ma nic wspólnego z plebiscytem popularności. Decydują obiektywne, matematyczne wyliczenia. Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badań, pozyskano dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. Sam ranking opracował zespół ekspertów w ekonomii Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Naukowcy stworzyli specjalny klucz, według którego oceniane są poszczególne gminy. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskazała  tegorocznych  zwycięzców.

Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego odbyła się już po raz dziewiąty. W tym roku także podzielona została na kilka kategorii: „Generowanie dochodów”, „Pozainwestycyjna działalność gospodarcza”, „Aktywność Inwestycyjna Gminy”, „Efekty Polityki Społecznej”, „Dynamika”.

Galeria


Burmistrz Władysław Bieda odznaczony przez Prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim 27 maja 2015 r., wręczył odznaczenia państwowe. Za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej – SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI został odznaczony Burmistrz Limanowej Władysław Bieda.

Odznaczenia Prezydenta otrzymało w sumie 30 samorządowców.

Samorząd to fundament wolności i rozwoju całego kraju, dzięki samorządowcom Polska nie zginie – mówił w środę prezydent Bronisław Komorowski podczas spotkania z działaczami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Podkreślał, że samorządność to przede wszystkim zwiększenie roli obywateli.

Bronisław Komorowski podziękował samorządowcom za współpracę z Kancelarią Prezydenta na rzecz małych ojczyzn, ale też „tej wielkiej, o której śpiewamy, że nie zginie”. Ona nie zginie między innymi dzięki Polsce samorządnej, dzięki samorządowcom – jak dodał, „nie ma wolności bez samorządności, nie ma samorządności bez dbania o nią, bez wzmacniania jej pozycji, bez wzmacniania siły wewnętrznej”.

Bronisław Komorowski wyraził głębokie przekonanie, że Polska samorządna będzie miała wystarczająco dużo źródeł siły wewnętrznej i wsparcia zewnętrznego, aby zdobyć się na dalsze ruchy wzmacniające samorząd. Podkreślił, że samorząd, by móc funkcjonować prawidłowo, musi wrócić do daleko idącej samodzielności, do możliwości rzeczywistego decydowania o tym, jak najlepiej rozwiązywać sprawy obywateli”.

Galeria


Limanowa najlepsza w Subregionie

Limanowa jest najlepszą, tzn. najaktywniejszą jednostką samorządową w subregionie sądeckim! Miasto Limanowa zajęło pierwsze miejsce w rankingu „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego 2014 r.”, opracowanym przez ekonomistów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 20 czerwca 2015 r. podczas uroczystej gali w siedzibie Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda w towarzystwie przedstawicieli Rady Miasta z Przewodnicząca Jolantą Juszkiewicz, odebrał dyplomy.
Limanowa zajęła pierwsze miejsca w kategoriach: generowania dochodów, dynamiki i po
zainwestycyjnej działalności gospodarczej.

Po raz siódmy Fundacja Sądecka wspólnie z Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu oceniała aktywność gmin Subregionu Sądeckiego – w sumie ocenie poddano aż 39 gmin. Tym razem oceniano wyniki za 2014 rok. Przeanalizowano pięć kategorii: Generowanie dochodów, Pozainwestycyjną działalność gospodarczą, Aktywność inwestycyjną gminy, Efekty polityki społecznej i Dynamikę rozwoju. W każdej z nich wyróżniono po trzy gminy, ale dopiero suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskazała tegorocznego zwycięzcę – MIASTO LIMANOWA!

Zobacz film na www.sadeczanin.info

W Kategorii Głównej „Uogólniona ocena aktywności gmin subregionu sądeckiego za rok 2014” najlepsza była Limanowa. II miejsca przypadło Staremu Sączowi a III miejsce Muszynie. Na czwartym miejscu znalazło się największe miasto regionu: Nowy Sącz.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Generowanie dochodów:
1. Limanowa  2. Chełmiec 3. Gorlice 4. Stary Sącz 5. Muszyna

Aktywność inwestycyjna:
1. Stary Sącz 2.Ropa 3.Sękowa 4. gmina Grybów 5.Podegrodzie

Efekt polityki społecznej:
1. Nowy Sącz 2. Uście Gorlickie 3. Rytro 4. Krynica Zdrój 5. Kamionka Wielka

Dynamika:
1. Limanowa  2. Nowy Sącz  3.Dobra  4. Łabowa  5. gmina Mszana Dolna

Pozainwestycyjna działalność gospodarcza:
1. Limanowa  2.Muszyna  3.Krynica  4. Łososina Dolna  5. Podegrodzie

Ranking nie ma nic wspólnego z plebiscytem popularności. Decydują obiektywne, matematyczne wyliczenia. Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badań, pozyskano dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. Sam ranking opracował zespół ekspertów w ekonomii pod kierownictwem prof. dra hab. Tadeusza Kudłacza, dyrektora Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Naukowcy stworzyli specjalny klucz, według którego oceniane są poszczególne gminy. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskazała tegorocznego zwycięzcę.

(fot. Janusz Bobrek)

 

Galeria


Burmistrz Władysław Bieda otrzymał „Diament Wspólnoty”

Nagrodę przyznał Miesięcznik „Wspólnota” za zajęcie ósmego miejsca w Polsce w rankingu pt. „Sukces mijającej kadencji 2010-2014” w kategorii gospodarzy miast powiatowych.

Konkurs od roku 1998 organizuje miesięcznik „Wspólnota”. Nagrody wręczono podczas VII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Podstawą są opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS. Wysokie ósme miejsce w Polsce dla burmistrza Władysława Biedy jest wynikiem obiektywnej oceny jakości jego zarządzania miastem. Dla porównania w edycji za lata 2006 – 2010 tego samego rankingu Limanowa zajęła dopiero 149 miejsce.

Końcowy wynik rankingu wskaźnik „sukcesy kadencji” jest sumą 16 „sukcesów cząstkowych”, obliczanych za pomocą tzw. metody odległości od wzorca. Przede wszystkim brane są pod uwagę postępy w następujących wskaźnikach cząstkowych:

 • finansowym (jak w kadencji zmienił się potencjał dochodowy budżetu)
 • ekonomicznym (obrazującym postęp w gospodarce lokalnej i rynku pracy)
 • infrastrukturalnym (rozwój infrastruktury technicznej za którą odpowiada miasto oraz wydatki finansowane ze środków unijnych, również przez spółki miejskie, a także wzrost ludności korzystającej z kanalizacji)
 • edukacyjnym (opisującym całą sferę polityki społecznej; szkoły, przedszkola, żłobki)

 

Galeria


Miasto Limanowa zajmuje trzecie miejsce w Subregionie Sądeckim

Miasto Limanowa zajęła trzecie miejsce w rankingu „Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego” przygotowanego przez Fundację Sądecką we współpracy z Instytutem Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wyniki poznaliśmy 28 czerwca 2014 r. podczas uroczystej gali w nowosądeckim MCK SOKÓŁ.

 

Gminy były oceniane pod kątem: generowania dochodów, aktywności inwestycyjna i pozainwestycyjna, dynamiki zmian i efektu polityki społecznej. W Kategorii Głównej „Uogólniona ocena aktywności gmin subregionu sądeckiego za rok 2013”  najlepsza była Muszyna,  II miejsca przypadło Łososinie Dolnej, a na III miejscu sklasyfikowano Miasto Limanowa.

Ranking nie ma nic wspólnego z plebiscytem popularności. Decydują obiektywne, matematyczne wyliczenia. Dane liczbowe, niezbędne do przeprowadzenia badań, pozyskano dzięki współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie. Sam ranking opracował zespół ekspertów w ekonomii pod kierownictwem prof. dra hab. Tadeusza Kudłacza, dyrektora Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Naukowcy stworzyli specjalny klucz, według którego oceniane są poszczególne gminy. Suma wszystkich wskaźników dała ocenę całościową, która wskazała  tegorocznych  zwycięzców.

(fot. „Sądeczanin”)


Burmistrz Władysław Bieda – laureatem rankingu „Perły Samorządu 2012”

Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda został wybrany jako trzeci z dziesięciu burmistrzów w skali kraju wyróżniających się działalnością w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zadań z zakresu ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji.

 

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej przeprowadziła ogólnopolski ranking „Perły Samorządu 2012”, który jest pewnym rozwinięciem rozpoznawalnego już w środowisku samorządowym projektu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”. Ideą rankingu było wybranie 5 najlepszych prezydentów, 10 burmistrzów i 15 wójtów oraz odpowiednio w ramach 5, 10 i 15 miejsc, gmin wiejskich, miast poniżej 100 tys. mieszkańców i miast powyżej 100 tys. mieszkańców wyróżniających się szczególną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji. Wybór odbył się w skali kraju. Przedstawiciele Gazety Prawnej zbierali informacje przez kilka ostatnich miesięcy od poszczególnych samorządów zadając im pytania w specjalnie przygotowanych ankietach. – Staraliśmy się dowiedzieć, co gminy rzeczywiście robią dla swoich mieszkańców by ułatwić im kontakty z urzędem, a także uczynić lepszym i przyjemniejszym życie na danym terenie – tłumaczy Zofia Jóźwiak z Gazety Prawnej.

Przy wyborze najlepszych samorządowców (prezydentów, burmistrzów i wójtów) oceniano: kadencyjność; inicjatywy społeczne; aktywność w sieci, w mediach oraz w strukturach samorządowych; łatwy dostęp urzędu dla petentów w tym e-urząd i dostosowanie go dla niepełnosprawnych, ilość złożonych wniosków o finansowanie zewnętrzne oraz ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie; stan zatrudnienia w urzędzie – różnica między początkiem kadencji, a sierpniem 2012 r.

W kategorii, w której wybierano najlepsze samorządy, ocenie poddawano:

W aspekcie inwestycji infrastrukturalnych:

 1. Liczbę rozpoczętych (w tym zakończonych i niezakończonych) inwestycji infrastrukturalnych; ocena w skali kadencji.
  2. Wydatki na inwestycje infrastrukturalne w przeliczeniu na jednego mieszkańca:
  a. zrealizowane wg faktycznych kosztów
  b. realizowane wg kosztów zakładanych
  c. ocena w skali kadencji
  3. Liczbę osób korzystających z danej inwestycji
  4. Ilość środków zewnętrznych pozyskanych na inwestycje (w tym unijnych i pozostałych); ocena w skali kadencji.

W aspekcie działalności z zakresu ochrony środowiska:

 1. Procent budżetu przeznaczony na ochronę środowiska; ocena w skali kadencji
  2. Procent budżetu wydany na ochronę środowiska; ocena w skali kadencji
  3. Inicjatywy w zakresie ochrony przyrody (pomniki przyrody, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszar NATURA 2000)
  4. Inicjatywy w zakresie ochrony zwierząt – czy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina ma wdrożony regulamin
  5. Inicjatywy związane z zagospodarowaniem odpadów.

Pytano, czy:

 1. w gminie wdrożono selektywną zbiórkę odpadów,
  b. selektywna zbiórka odpadów jest bezpłatna,
  c. gmina organizuje nieodpłatnie zbieranie odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

W aspekcie turystyki, sportu i rekreacji:

 1. Procent budżetu przeznaczony na turystykę, sport i rekreację, w tym na promocję z tym związaną; ocena w skali kadencji.
  2. Procent budżetu wydany na turystykę, sport i rekreację – w tym na promocję z tym związaną; ocena w skali kadencji.
  3. Bazę rekreacyjną dostępną bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców (chodzi o ilość takich punktów).
  4. Liczbę nowoutworzonych miejsc pracy w sektorze turystyki, sportu i rekreacji; oceniamy w ramach kadencji
  5. Ilość zorganizowanych imprez z zakresu turystyki, sportu i rekreacji; oceniamy w skali ostatniego roku kalendarzowego

I tak na podstawie analiz Burmistrz Władysław Bieda został trzecim z dziesięciu burmistrzów – laureatów rankingu „Perły Samorządu 2012”. Ogłoszenie wyników rankingu nastąpiło podczas gali finałowej 17 stycznia 2013 r. w Warszawie w Pałacu Prymasowskim.

Ranking listy wyróżnionych opublikowane zostały w tygodniku „Samorząd i Administracja”.

źródło: edgp.gazetaprawna.pl

 

Galeria

Wróć do góry