Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r.

Urząd Miasta Limanowa przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o terminowym złożeniu oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w 2020 roku, które należy złożyć w terminie od 01 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r., jak również o terminowym wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, który upływa z dniem 31 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 12 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze zm.) w przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie tj. do dnia 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest wówczas zobowiązany do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonej w art. 111 ust.2.

Wzór druku oświadczenia dostępny jest na stronie Miasta Limanowa oraz w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 pok. nr 201

Pliki do pobrania

Wróć do góry