Deklaracja dostępności
O mieście

Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne Trasy Turystyczne. Miasto Limanowa zrealizowało projekt pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”.

Wartość ogółem projektu to 8066366,18 zł

Poziom dofinansowania 3 736 638,12 zł (tj. 65% kosztów kwalifikowanych).

Projekt zakładał realizację nowych tras rowerowych i szlaków pieszych o długości 24,555 km oraz odnowienie istniejących szlaków poprzez ich oznakowanie na odcinku 16,333 km.

W ramach projektu powstały miejsca postojowe w Gminach Słopnice, Kamienica, Mieście Limanowa oraz w Gminie Limanowa, zaplecze informacyjno-sanitarne w Limanowej, które zostały wyposażone w altany / wiaty, stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne.

W Mieście Limanowa na dł. 2,86 km wytyczona została ścieżka pieszo-rowerowa, mająca swój początek przy cmentarzu wojennym na Jabłońcu, a koniec – w okolicy potoku Jabłonieckiego. W ciągu odcinka ścieżki o dł. 1,3 km w rewitalizowanym Parku Miejskim w poprzek Potoku Jabłonieckiego wykonano dwa mosty, wzdłuż ścieżki postawiono  dwie altany sensoryczne, a przy ul. Z.Augusta wybudowana została wiata rowerowa z zapleczem socjalnym.

W ramach wspólnego zadania zapewniono także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup 20 audioprzewodników do istniejących wypożyczalni na trasach wokół Góry Mogielica. Aby monitorować ruch turystyczny na powstałych trasach zamontowano innowacyjne pętle do pomiaru ruchu turystycznego w miejscowościach Kamienica, Limanowa, Stara Wieś oraz Słopnice.

Projekt jest promowany za pośrednictwem wyprodukowanych materiałów promocyjnych map turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi oraz przewodników turystycznych w nakładzie po 5 tys. sztuk. Powstał także portal informacyjny www.velolimanowski.pl oraz aplikacja na system Android prezentująca nowopowstałe szlaki turystyczne. W ramach projektu zrealizowano także kampanię citylightową promującą nowopowstałe szlaki w Warszawie i Krakowie.

Wróć do góry