Deklaracja dostępności
O mieście

Rewitalizacja Miasta Limanowa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne – MRPO 2014-2020

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

Tytuł: Rewitalizacja Miasta Limanowa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne

Cel: Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz poprawa warunków życia na podobszarach rewitalizacji

Charakterystyka projektu: W ramach projektu dokonano rewitalizacji 3 obszarów miasta: rynek, parking dwupoziomowy oraz park miejski. W zakresie prac przy rynku uporządkowano jego płytę, rozbudowano budynek Centrum Informacji Turystycznej (tzw. Buzodrom), poddano modernizacji nawierzchni utwardzonych, relokację fontanny, kamienia papieskiego oraz dębu papieskiego, wprowadzono nowe obiekty małej architektury oraz nowe oświetlenie. W ramach rewitalizacji parkingu powstał zamknięty parking dwupoziomowy dla samochodów osobowych z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych oraz z miejscami parkingowymi dla rowerów. W ramach rewitalizacji parku zagospodarowano teren  o powierzchni ok. 4 ha zlokalizowany w południowej części Miasta Limanowa wzdłuż Potoku Jabłonieckiego.

Galeria

Galeria

Galeria

Wróć do góry