Deklaracja dostępności
O mieście

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową – MRPO 2014-2020

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Tytuł: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową

Cel: Poprawa jakości oraz dostępności oferty kulturalnej Miasta Limanowa.

Charakterystyka projektu: W ramach projektu przebudowano i rozbudowano salę widowiskową poprzez powiększenie widowni do 439 miejsc, powiększono scenę wraz z rozbudową zaplecza scenicznego. Rozbudowano foyer wraz z punktem szatniowo-kasowym i węzłem sanitarnym. Ponadto dostosowano obiekt dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano również termomodernizację budynku i przebudowę elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Bryłę sali widowiskowej wyodrębniono wizualnie poprzez zastosowanie ażurowych elementów elewacji. Zaprojektowano nową strefę wejściową do budynku. W zakresie zagospodarowania działki przewidziano wykonanie utwardzenia terenu (dojścia i dojazdy).

Galeria

Wróć do góry