Deklaracja dostępności
O mieście

Fundusz Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI : Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł projektu: Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem parku miejskiego oraz budowa infrastruktury do jej udostępnienia

Cel projektu: Zwiększenie powierzchni terenów zieleni w Limanowej dzięki utworzeniu parku o powierzchni ok. 8 ha

Charakterystyka projektu: W ramach projektu dokonano wycinki chorych, nie wartościowych drzew, wykonano:

– pielęgnację wartościowych drzew i  grup zieleni,

– makro i mikro niwelację terenu,

– nasadzenie nowych roślin,

a także przeprowadzono roboty budowlane poprzez odwodnienie terenu.

W ramach zadania wykonane zostało także oświetlenie parku, powstały alejki parkowe, kładki i mostki, a także mała architektura – m.in. altany grillowe, kręgi ogniskowe, altany sensoryczne i romantyczny ogród – miejsce do wykonywania zdjęć w plenerze. Umocniono również zbiornik rozlewiska za amfiteatrem.

Łączna wartość projektu: 7 166 172,92 zł.

Pozyskane dofinansowanie: 5 444 023,04 zł.

Galeria

Tworzenie i odnowienie zieleni przy Potoku Jabłonieckim i Parku Miejskim – film promocyjny dot. zrealizowanego przedsięwzięcia

Wróć do góry