Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Dziękujemy bankom za sprzęt komputerowy

103 komputery, 100 ekranów oraz 9 laptopów trafiło do limanowskich szkół dzięki darowiźnie trzech banków: ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Fundacji Citi Handlowy. Sprzęt ten wykorzystany zostanie przez placówki oświatowe w celach dydaktycznych i wychowawczych.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju Miasto Limanowa, przygotowując warunki techniczne do korzystania przez dzieci z lekcji szkolnych w domu poprzez przekaz internetowy, zwróciło się z prośbą do banków o przekazanie sprawnych, a wycofanych z użytku służbowego komputerów. Prośba miasta spotkała się ze zrozumieniem. Tym sposobem miasto pozyskało łącznie 103 komputery, 100 ekranów i 9 laptopów, które przekazywane są szkołom tak, by zapewnić wszystkim uczniom odpowiednie stanowiska komputerowe.

Burmistrz Miasta przekazał bankom podziękowania doceniając bardzo wysoko szlachetny gest, zaznaczając że chęć niesienia pomocy uczniom zasługuje na najwyższe słowa uznania i szacunku.

Zestawienie przekazanego sprzętu:

ING Bank Śląski: 50 komputerów i 50 monitorów

BNP Paribas Bank Polski S.A.: 50 komputerów, 50 monitorów i 6 laptopów

Fundacja Citi Handlowy: 3 komputery i 3 laptopy

Dziękujemy!

Wróć do góry