Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

WYTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Informujemy, że mieszkańcy Miasta Limanowa mają możliwość skorzystania

z bezpłatnych usług w ramach programu LIFE IP MALOPOLSKA w postaci:

  1. Badań kamerą termowizyjną
  2. Możliwość złożenia wniosku w ramach programu CZYSTE POWIETRZE -na wymianę urządzeń grzewczych i termomodernizacje budynków.

     W celu złożenia wniosku należy przygotować następujące informacje:

a) Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, pesel ,NIP ,telefon kontaktowy, e-mail ,nr rachunku bankowego )

b) nr księgi wieczystej i nr działki; ilość wydzielonych lokali księgami wieczystymi

c) rok wydania decyzji na budowę

d) powierzchnia użytkowa budynku/lokalu

e) powierzchnia usługowa w budynku ( jeśli jest -dopuszczalne 30% powierzchni)

f) kwota dochodu wnioskodawcy wykazana w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym PIT (PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU)-dotyczy wnioskodawców o poziom podstawowy dofinansowania *

g) zaświadczenie o dochodach z MOPS w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania*

h) powierzchnia planowana ocieplenia ścian-jeśli dotyczy

i) powierzchnia planowana ocieplenia dachu -jeśli dotyczy

j) powierzchnia planowana ocieplenia stropodachu- jeśli dotyczy

k) powierzchnia planowana ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem- jeśli dotyczy

l) powierzchnia planowana ocieplenia podłogi na gruncie- jeśli dotyczy

m) powierzchnia planowanej do wymiany stolarki drzwiowej ( lub wymiary stolarki ) -jeśli dotyczy

n) powierzchnia planowanej do wymiany stolarki okiennej ( lub wymiary stolarki )- jeśli dotyczy

o) podstawowe dane o współwłaścicielach nieruchomości ( data urodzenia; adres zamieszkania/pesel)

Terminy należy uzgadniać z ekodoradcą pod nr .tel.18 337 20  54 wew.164

Załączniki do pobrania  pod tekstem informacji.

 

*poziom podstawowy dofinansowania –gdy dochód roczny wnioskodawcy  nie przekracza kwoty    100 000 zł (Brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.)

poziom podwyższony dofinansowania -gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , nie przekracza kwoty:

  1. a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Pliki do pobrania

Wróć do góry