O mieście

Wydziały Urzędu Miasta

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz

Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika

W skład Urzędu wchodzą następujące Wydziały

Wydział Organizacyjny – OR
Wydział Gospodarki Komunalnej – GK
Wydział Inwestycji – WI
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska – ZP
Wydział Finansowy – FN
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych – OS
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – WP
Wydział Zarządzania Kryzysowego – ZK
Urząd Stanu Cywilnego – USC
Jednostka Realizujaca Projekt – JRP

I samodzielne stanowiska pracy

Radca Prawny – RP
Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej – KZ
Audytor Wewnętrzny – AW
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – IN
Stanowisko ds. zamówień publicznych – SZP
Administrator Bezpieczeństwa Informacji – ABI
Stanowisko ds. komunikacji i informacji

W strukturze Urzędu działa Komenda Straży Miejskiej

Wróć do góry