Deklaracja dostępności
O mieście

Wydziały Urzędu Miasta

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz

Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy BurmistrzaSekretarza i Skarbnika

W SKŁAD URZĘDU WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE WYDZIAŁY:

I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY:

W strukturze Urzędu działa Komenda Straży Miejskiej

 

Wróć do góry