Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wirtualna wystawa kapliczek

Przydrożne kapliczki i krzyże przydrożne stanowią widoczny i trwały element polskiego krajobrazu, ale przed wszystkim silnie zakorzeniony kulturze i tradycji chrześcijańskiej naszego kraju.

Przydrożne kapliczki i krzyże przydrożne stanowią widoczny i trwały element polskiego krajobrazu, ale przed wszystkim silnie zakorzeniony kulturze i tradycji chrześcijańskiej naszego kraju. Małe drewniane szafki z figurką Matki Bożej czy Chrystusa Frasobliwego, pochylone drewniane krzyże z pasyjką, czy kamienne słupy z figurami świętych i ściśle z nimi związane wydarzenia, odnajdujemy w twórczości literackiej wielu polskich poetów i pisarzy. Poświęcali im swoje wiersze, opowiadania, nowele opisując zarówno ich niezwykłe piękno, ale także przybliżali miejsca oraz niejednokrotnie dramatyczne wydarzenia na pamiątkę, których były fundowane.

Przez lata kapliczki były wdzięcznym tematem twórczości ludowych malarzy i rzeźbiarzy, tudzież znanych oraz cenionych artystów. W pracach zarówno tych pierwszych jak i drugich, odnajdujemy ślady polskiej kultury, tradycji, ale przede wszystkim przywiązania do wiary Ojców. Spod ich dłuta czy pędzla wyłaniały się wspaniałe misterne płaskorzeźby, piękne pejzaże, gdzie kapliczka czy Boża Męka odgrywały pierwszoplanową rolę.
Mała architektura sakralna: kapliczki szafkowe, słupowe, figury i krzyże, licznie występujące na terenie parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, stały się inspiracją dla przygotowanej wystawy. Prezentujemy na niej niezwykłe prace uczennic i uczniów: Juli Banach, Lidii Golonki, Magdaleny Golonki, Łucji Guzik, Martyny Leśniak, Szymona Banacha, Korneliusza Szewczyka, Przemysława Kasińskiego, Franciszka Zelka uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Św. Jana z Kęt w Limanowej. Powstały one na zajęciach prowadzonych w szkole pod kierunkiem: Anny Chełmeckiej i Jolanty Pawlik wspaniałych nauczycieli i pedagogów. Przygotowane zostały w różnych technikach ukazują piękno, wiarę i miłość zapisane w tych niewielkich obiektach.
Na wystawie możemy również obejrzeć niezwykłe prace dwóch wspaniałych artystów, którzy zgodzili się użyczyć swoje dzieła tj. Pana Marka Szafrańskiego z Laskowej oraz Pani Anny Miszalskiej – Gąsienicy z Warszawy. Tym samym nasza ekspozycja łączy we wspólnym dziele artystycznym dwa pokolenia: młodych adeptów tej sztuki oraz ich bardziej doświadczonych kolegów. Wszystkie prace, które możemy oglądać tworzone były z potrzeby serca i powstały „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Pracom artystów towarzyszy piękna poezja tematycznie związana z tym niewielkim, niejednokrotnie subtelnym dziełom sztuki, poświęconych Bogu. Autorami tych wyjątkowych wierszy są: Katarzyna Wasilewska, Wiesława Waliszewska, Józef Bieniecki, Wacław Hajduga, Zygmunt Marek Miszczak, Wojciech Majkowski, Ryszard Mierzejewski, Emil Zgadłowicz i Jan Zmork. Jest również miejscowy akcent, bowiem Janusz Guzik poświecił swój wiersz Łososińskiemu Frasobliwemu.

Pliki do pobrania

Wróć do góry