Deklaracja dostępności
O mieście

Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa – z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków

Projekt pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa – z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków” realizowany jest w ramach działania: 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach II osi priorytetowej  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Projekt o łącznej wartości  7 756 815,40 zł i planowanym dofinansowaniu na poziomie 3 978 397,70 zł zakłada rozbudowę sieci wodociągowej o dł. ok 5km i kanalizacyjnej o dł. ok 14 km na terenie aglomeracji Miasta Limanowa oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Limanowej w instalację fotowoltaiczną. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2017 – 2018. W ramach przedsięwzięcia założono również wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Limanowej, co przełoży się na efektowność energetyczną oczyszczanych ścieków. Głównym celem przedsięwzięcia w tym zakresie jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy będzie do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej ok. 120 kWp produkowała będzie prąd na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zmniejszy zapotrzebowanie oczyszczalni na energię ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszy jej energochłonność.

Po realizowaniu projektu przez Miasto Limanowa możliwość podłączenia do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej uzyska 764 mieszkańców oraz 268 mieszkańców do sieci wodociągowej.

Projekt zakłada realizację następujących 8 Kontraktów:

Kontrakt 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Żwirki i Wigury, Rachwała, Źródlana, Kolejowa, M.B. Bolesnej, Kasprowicza, Bednarczyka, Cepielika, Beka, Bugaja, Gawrona i Żuławskiego, Rupniowskiego, Fabryczna, Podhalańska)  oraz sieci wodociągowej (Ulica, ul. Rachwała, Źródlana, Kolejowa, Kasprowicza, Krakowska, Podhalańska)
Kontrakt 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Jabłoniecka, Lipowa i Krakowska, Grunwaldzka) oraz sieci wodociągowej (ul. Grunwaldzka)
Kontrakt 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami (ul. Kochanowskiego, Narutowicza, Marszałkowicza i Flizaka) oraz rozbudowa sieci wodociągowej (ul. Jabloniecka)
Kontrakt 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Mały Rynek)
Kontrakt 5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Lipowa, ul. Biedronia, ul. Krakowska) oraz sieci wodociągowej (ul. Biedronia)
Kontrakt 6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Kusocińskiego)
Kontrakt 7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Polna)
Kontrakt 8. Energia odnawialna dla oczyszczalni ścieków

Więcej o projekcie pod adresem http://www.limanowa-pois.pl/

Wróć do góry