Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Pulsoksymetry i koncentrator tlenu dla OSP

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej Limanowa i Ochotniczej Straży Pożarnej Łososina Górna włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zostały przekazane zakupione przez Burmistrza Miasta Limanowa pulsoksymetry oraz koncentratory tlenu.


Przekazane urządzenia  uzupełnią  wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt niezbędny  do  udzielania pierwszej pomocy  przez wykwalifikowanych  członków OSP w zakresie ratownictwa medycznego. 
Pulsoksymetr jest urządzeniem które wskazuje pomiar pulsu i saturację krwi, czyli jej wysycenie tlenem, gdy ona spada niezbędne jest podanie tlenu który ratuje życie. Natomiast koncentrator tlenu jest urządzeniem medycznym, służącym podawaniu pacjentowi powietrza ze zwiększoną zawartością tlenu. Aparat pobiera powietrze z otoczenia, dodatkowo je filtruje i oczyszcza. Urządzenie bardzo wspomaga pacjentów z niewydolnością oddechową lub schorzeniami kardiologicznymi.

Wróć do góry