Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 872/4 obr 7 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 872/4 obr 7 m. Limanowa zakończył się wynikiem pozytywnym.

Ogłoszenie

            Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

            Na dzień 26 listopada 2020 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid. nr 872/4 obr 7 m. Limanowa położonej przy skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej i ul. Marsów w Limanowej, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej KW NS1L/00021351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 54 120,00 zł (kwota zawiera doliczony podatek Vat).

            Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid nr 872/4 obr 7 m. Limanowa wyniosła 54 670,00 złotych a nabywcą zostało Państwo Wojciech i Elżbieta Pazdan.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 04.12.2020 r. do dnia 11.12.2020 r.

Wróć do góry