Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 275/8 obr 4 m. Limanowa o pow. 3 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie wiaty śmietnikowej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Limanowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 10.12.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dotyczy części działki 275/8 obr 4 m. Limanowa o pow. 3 m2 z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową. Oddanie w dzierżawę następuje na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Br. Czecha 6A w Limanowej.

Pliki do pobrania

Wróć do góry