Deklaracja dostępności
Bez kategorii

Galeria TMSP

Galeria Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych znajduje się w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 4.

Towarzystwo skupia w swym kręgu zarówno twórców profesjonalnych, jak i amatorów. Jego celem jest zintegrowanie środowiska twórczego i stworzenie miejsca spotkań artystów, w którym mogłyby się odbywać warsztaty i wystawy. Stowarzyszenie nawiązuje kontakty z innymi środowiskami twórczymi i na drodze wymiany doświadczeń rozwija inwencję twórczą limanowskich artystów, a także promuję Ziemię Limanowską na różnego rodzaju imprezach kulturalnych, takich jak targi, kiermasze sztuki itp. na obszarze powiatu, a może nawet województwa małopolskiego.
Więcej o Towarzystwie…

Wróć do góry