Deklaracja dostępności
Bez kategorii

Charakterystyka regionu

Ziemia limanowska położona jest w środkowej części województwa małopolskiego, granicząc z powiatami: myślenickim, bocheńskim, brzeskim, nowosądeckim i nowotarskim. Obejmuje tereny Beskidu Wyspowego i północną część pasma Gorców. Obie te krainy oddziela od siebie dolina rzeki Kamienicy, która wypływa na stokach najwyższego szczytu Gorców – Turbacza (1311 m.).

Naturalną granicą Ziemi Limanowskiej są grzbiety górskie. Beskid Wyspowy to obszar wyspowo wznoszących się gór, od doliny Raby na zachodzie po Dolinę Dunajca na wschodzie i od doliny Mszanki oraz Kamienicy na południu po dolinę Kasinki, obniżenie, Wiśniowej oraz dolinę Łososiny na północy.

Niepowtarzalną, ciekawą cechą tej grupy gór, jest ich „wyspowy” charakter. Tworzą typowy, sfalowany łagodnymi garbami, podgórski krajobraz. Wznoszą się odosobnione – wyrastają jak wyspy, których płaskie szczyty najczęściej pokryte polanami, odznaczają się stromymi a nawet bardzo spadzistymi stokami.

Gorce stanowią jedno potężne, wyższe od Beskidu Wyspowego, szeroko rozgałęzione pasmo górskie, ciągnące się długim wałem od Przełęczy Sieniawskiej po Dolinę Dunajca.

Tereny limanowszczyzny urzekają swym krajobrazem, malowniczością gór i dolin, a żywiczne powietrze i woda źródlana są jej nieocenionym skarbem. W miejscowości Szczawa w gminie Kamienica istnieją cztery źródła wód mineralnych stosowanych w kuracjach leczniczych od wielu już lat.

Cały obszar Ziemi Limanowskiej pokryty jest wartkimi strumieniami i potokami górskimi, które należą do zlewiska Raby i Dunajca. Największe z nich to:
– Łososina, wypływająca na stokach Kobylicy
– Kamienica, wypływająca na stokach Turbacza
– Mszanka, wypływająca na stokach Przysłopu
– Słomka, wypływająca na stokach Golcowa
– Smolnik, wypływająca na stokach Sałasza

Kazimierz Dobrowolski w swej pracy „Zderzenie kultur” (LUD-tom XXXIV, PTL w Poznaniu. Kraków – Poznań 1952r.) pisze:
„… Region limanowski jest bardzo interesujący ze względu na zróżnicowaną strukturę etnograficzną i na różnorodność kultur, które się zetknęły ze sobą i które poprzez antagonizmy postaw ludzkich, odmienne formy gospodarowania ; rolnictwo, pasterstwo, odmienność ubiorów, mowy, muzyki, taniec, śpiew, ścierały się ze sobą, uzupełniały się, przenikały wzajemnie lub istniały wiele lat równolegle. I tak:
     – od wschodu zaznaczył się wpływ lachów
     – od północy krakowiaków (a co za tym idzie – kultury rolnej)
     – a od południa silnie emanowała kultura góralska – pasterstwo”.

Wróć do góry