Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Skrócenie czasu samospisu – PSR 2020

Od 9 listopada zmianie uległ czas uzupełniania samospisu internetowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Do tej pory użytkownicy gospodarstw, którzy rozpoczęli wypełnianie formularza na stronie spisrolny.gov.pl, ale nie zakończyli wpisywania wszystkich danych, mieli na to 14 dni. Po upływie tego terminu, gospodarstwo było przekazywane do obsługi przez rachmistrza. Obecnie czas na wypełnienie samospisu został skrócony z 14 do 5 dni.

Z terenu miasta Limanowa spisało się do tej pory 71,52% gospodarstw. Do końca spisu zostało już zaledwie 20 dni. Rolnikom, którzy chcieliby dokonać samospisu, ale nie mają do tego warunków technicznych, przypominamy, że w Urzędzie Miasta Limanowa, cały czas jest aktywne, przeznaczone to tego stanowisko komputerowe. Można z niego skorzystać w godzinach pracy Urzędu.

W trakcie wizyty należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności:

– obowiązku stałego zakrywania ust oraz nosa zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia,

– zachowaniu bezpiecznej odległości między osobami (min.1,5 m).

Wróć do góry