Deklaracja dostępności
O mieście

Ruszyły remonty ulic: Andrusikiewicza i Łokietka

Galeria

Rozpoczęły się remonty dwóch ulic w mieście: ul. Andrusikiewicza i ul. Łokietka.

Pierwsza to realizacja robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr K 340252 – ulicy Jana Kantego Andrusikiewicza w km 0+003,25 – 0+094,40. Remont polegać będzie na poszerzeniu pasa drogowego, chodnika oraz położeniu nowej nawierzchni bitumicznej. Inwestycja dofinansowana z funduszu dróg samorządowych Ministerstwa Infrastruktury. Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma ZIBUD sp. Z o.o. z Kamienicy.

Remont drugiej drogi gminnej nr 340312K, ulicy Władysława Łokietka w km 0+001,50 – 0+221,50, zakłada przebudowę nawierzchni i utworzenie poboczy. Inwestycję wykonuje wyłoniony w drodze postępowania przetargowego Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wróć do góry