Deklaracja dostępności
O mieście

Postępy w spisie rolnym PSR 2020

Trwa Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Jego zakończenie nastąpi 30 listopada. Z terenu Miasta Limanowa, spisanych jest do tej pory 43,81% gospodarstw. Preferowana formą zbierania informacji jest samospis internetowy. Można go dokonać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl

Użytkownikom gospodarstw, którzy chcieliby dokonać samospisu, ale nie mają do tego warunków technicznych, przypominamy, że w Urzędzie Miasta Limanowa zostało w tym celu przygotowane specjalne stanowisko komputerowe, z którego można skorzystać.

W trakcie wizyty w Urzędzie należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności:
– obowiązku stałego zakrywania ust oraz nosa zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia,
– zachowaniu bezpiecznej odległości między osobami (min.1,5 m).

Wróć do góry