Deklaracja dostępności
O mieście

Terytorialsi złożyli przysięgę wojskową

W ostatnią sobotę września w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli kolejni żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen. Leopolda OKULICKIEGO. Była to trzecia w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy Obrony Terytorialnej (OT).

W sobotę 26 września o godzinie 11.00 na terenie kompleksu wojskowego w Rząsce kolejni żołnierze-ochotnicy złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Przysięga wojskowa to niezwykła chwila zarówno dla żołnierzy jak i ich bliskich. Nałożone obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie spowodowały, że już po raz drugi przysięgę zamknięto dla gości. Aby to częściowo zrekompensować uroczystość transmitowano „na żywo” w Internecie. Małopolska brygada jest prekursorem tego rozwiązania w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Kto wstępuje do Obrony Terytorialnej ?

Kim są ochotnicy, którzy zdecydowali się wstąpić do małopolskiej Brygady? Górnik, kierownik salonu samochodowego, grafik komputerowy, górnik alpinista, logistyk, trener piłki nożnej, student, elektryk, właściciel firmy. To osoby, które wywodzą się z różnych środowisk i reprezentują różne zawody, mają swoje pasje, zainteresowania, zawsze cenne kompetencje. Łączy ich gotowość do tego, aby oddać części swojego czasu, energii i umiejętności Ojczyźnie i lokalnym społecznościom.

Szkolenie

Przysięgę poprzedziło intensywne 16-dniowe szkolenie podstawowe. Popularna „szesnastka” była pierwszym zetknięciem ze służbą wojskową. W jej trakcie żołnierze nabyli wiedzę i umiejętności z podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Żołnierze szkolili się z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, w tym polskich karabinków MSBS Grot (5,56 mm).
„Szesnastka” otwiera trzyletni cykl szkoleniowy terytorialsów, który obejmuje szkolenia: indywidualne, specjalistyczne i zgrywające. Szkolenia odbywają się w dni wolne od pracy (sobota-niedziela), co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe ze służbą wojskową.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.
Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 26 tys. żołnierzy. Średnia wieku wynosi 32 lata. Kobiety stanowią 16 % wszystkich żołnierzy OT.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT:@terytorialsi

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

Galeria

Wróć do góry